Skapa företagsdokumentvisningsmall

Du kan skapa en anpassad mall för en användare med en företagsdokumentvisare. I denna mall anger du vilka behörigheter användaren ges.

Företagsdokumentvisningsmall för revisorer

473.png

På koncernnivå på fliken 'Utforskare' kan du skapa mallen för företagsdokumentvisning under 'Användarmallar'.

På fliken 'Inställningar' kan du även skapa användarmallar för alla dina koncerner.

Företagsdokumentvisningsmall för kunder

474.png

På fliken "Inställningar" kan du skapa en företagsdokumentvisare under "Användarmallar".

Ny användarmall

475.PNG

Du kan klicka på knappen längst upp till vänster på skärmen för att skapa en ny användarmall.

Basmall

476.png

Ange ett namn för mallen och välj typen 'Master Company Login' och välj om du vill kopiera 'Systemets standardmallar' . Välj "Basmalldokumentvisare" här för att skapa en mall.

Instrumentpanel

477.png

Bredvid den nyskapade mallen finns 4 ikoner. Klicka på den andra ikonen för att öppna instrumentpanelsredigeraren.

Tilldela läs- och skrivbehörigheter

478.png

- Lönedokumentvisare Läsrättigheter: Användaren har behörighet att se Lönedokument, såsom journalanteckningar och betalningsfiler. Du kan välja vilka lönehandlingar användaren kan se på företagsnivå. Detta kommer att diskuteras senare.

- Löneskattedeklaration Läsrättigheter: Användaren har behörighet att se den skapade och skickade löneskattedeklarationen.

- Löneskattedeklaration Läsare Skrivbehörighet: Användaren har tillstånd att själv skicka löneskattedeklarationen till Skatteverket.

Tillämpa mall

479.png

När du redan har tillämpat denna mall på en användare och denna mall har ändrats, klicka på den tredje ikonen: Använd mall.

Om du ännu inte har tilldelat denna mall till en användare behöver du inte göra detta.

Lönedokument inställningar

480.png

På företagsnivå i instrumentpanelen 'Inställningar för lönedokument' kan du välja de lönedokument som du vill synliggöra i dokumentvisaren.

Ändra synliga dokument

481.png

Med knappen 'Ändra synliga dokument' kan du välja de dokument som du vill göra synliga för användaren.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...