Skapa din egna mall

Som revisor kan du skapa din egen användarmall för kunder. Med denna användarmall kan du specificera exakt vilka nivåer och instrumentpaneler som klienten kan se eller redigera. Det är möjligt att skapa flera mallar för flera användare. Videon nedan visar var användarmallen kan modifieras och skapas, och senare i denna artikel förklaras detta ytterligare:


 

Användarmall på fliken inställningar 

 

Som revisor kan du skapa en användarmall via fliken "Inställningar", men även på koncernnivå. När du skapar en affärsmall kan du skapa en användarmall endast via fliken "Inställningar". Om du skapar användarmallen på fliken Inställningar kommer denna mall att vara synlig för alla koncerner. Om du skapar användarmallen på koncernnivå kommer dessa mallar endast att vara synliga för koncernen i fråga.

 

Funktionen fungerar på samma sätt på båda nivåerna.

Fördelen med att sätta upp användarmallen på fliken Inställningar är att när du skapar en ny användare i ett av de befintliga redovisningssystemen kan du tilldela denna mall. Om du vill ge flera klienter liknande användarbehörigheter, är det lämpligt att skapa mallarna på fliken Inställningar.

Användarmall (för revisorer)

Det är också möjligt att skapa en användarmall på koncernnivå. Denna mall är då synlig för användning endast av denna koncern. Övriga koncerner har inget tillstånd till detta.

Om kunden har specifika krav är det lämpligt att skapa användarmallen på koncernnivå.

 

Lägg till användarmall

1. Ange ett namn för mallen. 

2.Välj typ Master Company Login (klientinloggning), Master Manager (chefsinloggning) eller Master Employee (anställdinloggning).

3 .Du kopierar inställningarna för denna standardmall till denna nya mall.

4. Välj basmall

Vi använder en klientinloggning i det här exemplet. Att skapa en mall för en chef eller medarbetare fungerar på liknande sätt.

Instrumentbräda

Klicka på instrumentpanelsikonen för att redigera instrumentpanelen.

Gör först flikarna synliga 

1. Klicka längst upp till vänster för att välja en nivå.

2. Se till att flikarna har gjorts synliga först. Om du vill göra en nivå synlig på en av flikarna måste den ställas in på Läs eller Skriv för att göra nivåer under dessa flikar synliga. (Till exempel: du måste först göra Utforskarfliken synlig och först därefter kan du göra företagsnivån och medarbetarnivån synlig.)

 

Utforskarfliken

Gör till exempel fliken Anställd synlig genom att klicka på Skriv.

Gör flikar synliga

1. Välj en flik under Utforskaren. Dessa kan nu ses av användaren.

2. Välj en flik under denna nivå.

3. Ange om användaren inte har några behörigheter (Inga), behörighet att visa översikter på den här fliken (Läs) eller behörighet att ändra (skriva).

4. Klicka på Lägg till instrumentpanel för att ge behörigheter för en instrumentpanel

Observera: Om du vill tillåta en klient att ändra instrumentpanelen måste fliken ställas in på Skriv. Användaren får sedan tillåtelse att konfigurera sin egen instrumentpanel. Naturligtvis kan de tillstånd som har givits inte ändras.

Skapa mall efter instrumentpanel

Klicka på de instrumentpaneler som ska visas i användarens instrumentpanel.

De instrumentpaneler du lämnar på den här listan kommer inte att vara omedelbart synliga för användaren på hans skärm. Han kan lägga till dessa instrumentpaneler via Lägg till instrumentpanel om användaren har skrivbehörighet på fliken.

Konfigurera instrumentbräda

De instrumentpaneler du har klickat på hamnar på instrumentpanelen. Här kan du fortfarande ändra behörigheterna och dra eller komprimera instrumentpaneler. Hur instrumentpanelen är konfigurerad här är hur användaren kommer att se sin instrumentpanel senare.

Följ dessa steg för varje flik och varje nivå som du vill göra synlig. När du är klar med detta klickar du på Stäng längst ner till höger.

När instrumentpaneler 'klickas bort' och dyker upp under varandra i översikten under 'lägg till instrumentpanel' är de tillgängliga för kunden via inställningar.
När du klickar på raden (namn) kommer detta att visas till vänster på skärmen.
De instrumentpaneler som finns där finns direkt på sidan.

Tillämpa mall

1. Om det finns användare som är länkade till denna mall kommer de nygjorda justeringarna omedelbart att tillämpas i mallen. När du klickar på knappen 'Använd mall för användare' kommer instrumentpaneler för länkade användare att återställas till mallens standardinställningar.

2. Om du vill återställa till standardinställningarna för mallen endast för en användare, klicka först på "Användare" och sedan på samma knapp "Använd mall för användare".

 

Klientinloggning

Om denna mall ännu inte har valts för önskad användare, gå till skapande av kundinloggning på koncernnivå.

Lägg till mall

1. Du kan skapa ett nytt konto för en användare och välja den här mallen.

2. Du kan också ändra mallen för en befintlig användare.

Välj mall

Den nyskapade mallen kan väljas under Mallanvändare.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...