Fortnox integration

Denna artikel förklarar hur du ställer in integrationen med Fortnox. Följande ämnen kommer diskuteras:

  1. Fortnox auktorisering
  2. Skicka till Fortnox


Vänligen notera följande!

  • Bokföringsunderlag kan inte skickas när företaget är markerat som testföretag eller om koncernen är blockerad.
  • Det går inte att skicka kostnadsställen och kostnadsenheter.

Fortnox autorisering

Kontrollera användarmallarna i Nmbrs

Ställ in inställningarna för Fortnox till “Skrivrättigheter” i användarmallen. Här kan du läsa mer om hur du justerar användarmallar

Screenshot_2022-05-24_at_15.57.06.png

 

Skapa ett konto for Fortnox i Nmbrs

För att ställa in integrationen går du till Fortnox inställningarna på systemnivå. Du hittar dessa under “Integrationer”.

Screenshot_2022-05-24_at_15.38.16.png

  1. Inställningar -> Integrationer -> Fortnox
  2. Klicka på "+" för att lägga till en integration.
  3. Fyll i auktoriserings-koden som finns i din Fortnox miljö och auktorisera koden. Välj vilket företag som skall kopplas i Nmbrs.

 

Skicka till Fortnox

 

Skicka bokföringsunderlaget

Om integrationen är fullständigt uppsatt kan journalposterna exporteras på företagsnivå. Se mer information i den här artikeln. 

Screenshot_2022-05-24_at_16.35.39.png

 

Screenshot_2020-11-13_at_17.28.07.png

 

När bokföringsunderlagen har skickats till Fortnox blir loggan grön och raden grå. Klicka på ikonen för att skicka journalposterna.

 

 

Kommentarer

Knowledge base