24SevenOffice integration

Denna artikel förklarar hur du ställer in integrationen med 24SevenOffice. 


Vänligen notera följande!

  • Bokföringsunderlag kan inte skickas när företaget är markerat som testföretag eller om koncernen är blockerad.

24SevenOffice autorisering

Kontrollera mallinställningarna i Nmbrs

Ställ in inställningarna för 24 Seven Office till “Skrivrättigheter” i användarmallen. Här kan du läsa mer om hur du justerar användarmallar

Screenshot_2022-05-30_at_14.16.39.png

 

Skapa ett konto för 24SevenOffice i Nmbrs

För att ställa in integrationen går du till 24SevenOffice-inställningarna på systemnivå. Du hittar dessa under “Konton”. Skapa ett nytt konto och spara.

Screenshot_2022-05-30_at_14.24.28.png 

Koppla administration

Navigera till fliken 'Administrationer' och välj “Ny kartläggning”. Du kan nu välja vilket företag i Nmbrs och 24SevenOffice som skall kopplas samman.

Screenshot_2020-04-21_at_11.15.22.png

 

Skicka till 24SevenOffice

 

Skicka bokföringsunderlaget

Om integrationen är fullständigt uppsatt kan bokföringsunderlagen exporteras på företagsnivå. Klicka på ikonen för att skicka bokföringsunderlagen, när de har skickats till 24SevenOffice blir raden grå och ikonen blåmarkerad.

Screenshot_2020-04-21_at_11.50.13.png

Skicka korrigeringar till 24SevenOffice

När du skickar in ett bokföringsunderlag som innehåller en korrigering kommer detta att bokas på den period där korrigeringen skett.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...