Procountor integration

English version of the article

Denna artikel förklarar hur du ställer in integrationen med Procountor. Följande ämnen kommer diskuteras:

  1. Procountor autorisering
  2. Skicka bokföringsunderlag till Procountor


Vänligen notera följande!

  • Bokföringsunderlag kan inte skickas när företaget är markerat som testföretag eller om koncernen är blockerad.
  • Det är inte möjligt att öppna filen i .xml-format. Detta för att ett annat format används vid utsändning till Procountor och detta format kan inte laddas ned.

Procountor autorisering

Kontrollera mallinställningarna i Nmbrs

Ställ in inställningarna för Procountor till “Skrivrättigheter” i användarmallen. Här kan du läsa mer om hur du justerar användarmallar.

Screenshot_2022-05-30_at_14.35.08.png

 

Skapa ett konto for Procountor i Nmbrs

För att ställa in integrationen navigerar du till Procountor-inställningarna på masternivå. Du hittar dessa under “Integration Inställningar”. Skapa ett nytt konto och godkänn sedan detta. Fyll sedan i valfritt användarnamn. Efter att du angivit användarnamnet godkänner du kontot genom att klicka på Procountor-ikonen.

Screenshot_2022-05-30_at_14.51.09.png

Godkänn det skapade kontot.

Logga in på ditt konto hos Procountor.

Efter du loggat in har du möjlighet att välja vilket företag i Procountor som du vill skapa integration med:

Efter att du valt företag kommer du få ett meddelande kring en lyckad integration.

Uppdatera sidan i Nmbrs

Det sista steget i auktoriseringen av kontot är att uppdatera sidan i Nmbrs. Efter att detta har gjorts kommer uppdaterings-ikonen markeras och det rödmarkerade meddelandet försvinner.

Innan du har uppdaterat sidan:

Screenshot_2022-05-30_at_14.58.10.png

Efter att du har uppdaterat sidan:

Screenshot_2022-05-30_at_14.58.10.png

 

Koppla administration

Efter att du godkänt kontot kan administrationen kopplas samman. Gå till fliken 'Administrationer' och välj 'Ny kartläggning'. Efter detta kan företaget väljas i Nmbrs och administrationen i Procountor.

Kostnadsställen och kostnadsenheter kallas dimensioner i Procountor. När du använder kostnadsställen och/eller kostnadsenheter kan du alltid aktivera check-rutan för dessa dimensioner och fylla i beskrivningen av dessa dimensioner. Detta behöver göras i enlighet med de anvisningar som finns att hitta i denna artikel

Vänligen notera: att det endast är möjligt att länka en administration per konto. När du vill länka en annan administration behöver du skapa ett nytt konto.

Screenshot_2022-05-30_at_15.07.53.png

 

Skicka till Procountor

 

Skicka bokföringsunderlaget

Om integrationen är fullständigt uppsatt kan bokföringsunderlagen exporteras på företagsnivå. Se mer information i denna artikel.

När bokföringsunderlaget har skickats till Procountor blir raden grå och loggan blå.

 

Skicka korrigeringar till Procountor

Korrigeringar skickas enligt kontantprincipen vilket innebär att en korrigering i tidigare period hamnar i den period som avser den normala lönekörningen.

 

 

Kommentarer

Knowledge base