Karensavdrag

En arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön de 14 första kalenderdagarna en anställd är sjuk. Arbetsgivare kan välja att göra 10 karensavdrag under en 12-månadersperiod. Läs nedan om hur du lägger in inställningen, beräkningen mm.

 

Inställningar för karensavdrag

Det går att ställa in inställningar för karensavdrag på master-, koncern-, företags- och anställdnivå.

 

Frånvaromodell

Frånvaromodellen hittar du på master- och koncernnivå. Om alla anställda som är kopplade till ett kollektivavtal per standard ska ha karensavdrag fyller du i  'Ja' i fältet 'Karensavdrag'.

mceclip1.png

 

Frånvaroinställningar företag

I frånvaroinställningar på företagsnivå kan du överskrida inställningar som finns i kollektivavtalets frånvaromodell. De inställningar som har överskridits utmärks med blå text. 

mceclip12.png

Timlönefaktorn är alltid 12.2 eller 12, beroende på vilket kollektivavtal som har applicerats på företaget. Timlönefaktorn kan justeras på koncern- eller masternivå, men för system kollektivavtal går det inte att ändra. 

 

Frånvaroinställningar anställd

Om du har en anställd som avviker från standardinställningen för karensavdrag kan du välja att aktivera eller avaktivera karensavdraget. Inställningen som läggs in på anställdnivå överskrider företag och kollektivavtalsinställningarna. 

mceclip11.png

 

Tidregistrering

En anställd eller administratör registrerar sjukdagar i tidsregistreringen genom att välja tidregistreringskod '1004 Sjuk (dagar)' eller '1005 Sjuk (timmar)'.

mceclip6.png

 

Läs mer om hur tidregistreringen fungerar i artikeln.

 

Beräkning karensavdrag

Om den anställde har inställningen för 'Karensavdrag: Ja' dras 20% av sjuklönen som ett karensavdrag för 1 sjukperiod. Sjuklönen motsvarar 80% av den anställdes normala lön och förmåner för en genomsnittlig veckoinkomst (veckolön).

Karensavdraget beräknas enligt följande i Nmbrs: 80% x 20% x Månadslön x Timlönefaktor / 52 veckor / Pro rata faktor*. 

Pro rata faktor: Antal kalenderdagar i anställning för månad / Antal dagar i månad. Läs mer här.

 

Exempel: Harald har en månadslön på 35 000 kr. Hans veckosjuklön är 6569.23 kr (0.8 x 35 000 x 12.2/52/1) och karensavdraget är därmed 1313.85 kr (0.2 x 6569.23).

mceclip8.png

 

Beräkning maxbelopp

Det görs även en uträkning på vad karensavdraget maximalt kan bli. Om maxbeloppet är lägre än värdet i beräkningen av karensavdraget väljer Nmbrs maxbeloppet. 

 

Maxbeloppet beräknas enligt följande i Nmbrs: Antal timmar sjuk x 80% x Månadslön / (Heltidsschema timmar per vecka x 52 veckor / Timlönefaktor)

 

Exempel: Harald har en månadslön på 35 000 kr och arbetar 40 timmar i veckan, under en sjukperiod är han sjuk i 4.5 timme. Maxbeloppet är därmed 739.06 kr (4.5 x 0.8 x 35 000 / (40 x 52 / 12.2)). Nmbrs väljer i detta fall maxbeloppet och inte det 20% karensavdraget. 

mceclip0.png

 

Högriskskydd

Om den anställde redan har fått 10 karensavdrag under en 12-månadersperiod finns ett allmänt högriskskydd för att skydda den anställde och den anställde ska få sjuklön utan karensavdrag. 

I Nmbrs kan du på anställdnivå i 'Frånvaroinställningar' lägga in Karensavdrag=Nej. Då dras det inte något karensavdrag.
 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...