Steg 4 Sista förberedelserna

Den här artikeln förklarar stegen efter det att man har lagt in alla inställningarna i applikationen. Vi kommer diskutera hur du kontrollerar, testar och färdigställer den ifyllda datan. Ett tips är att genomföra en skuggkörning för en tidigare period, för att se så att utfallet blir det samma som i det tidigare lönesystemet. Mer om detta hittar du längre ner i denna artikel.


Kontrollera

Tidigare tips har redan indikerat att det är viktigt att noggrant kontrollera den ifyllda datan i excelbladet.

Lönekörningskontroll

Via en lönekörningskontroll kan du enklast kontrollera datan. Lönekörningskontrollen innehåller många kontroller av den ifyllda datan vid en löneprocess.

Nmbrs® lönekörningskontroll är till för att ge dig en översikt över potentiella fel och varningar som ingår i lönekörningen. Se gärna över dessa och försök att åtgärda alla fel och varningar. Kontakta Nmbrs® support om du inte kan rätta till notifikationerna. 

Export

Med en export är det möjligt att göra en fullständig export av data i Excel från det aktuella miljön. Detta har berörts i artikeln för hur man importerar. I vänsternavigeringen gå till Inställningar -> Löneinställningar -> 'Import / Export avancerat'. 

Korrigera

Fel kan uppstå när man överför data, nedan har vi listat tre sätt att korrigera felaktig data. Beroende på felets storlek etc kan du välja mellan: 

Manuellt: Justera data direkt i applikationen.

Uppdatera: Vid enstaka fel är det möjligt att uppdatera fälten i tidigare importfil. Du hittar detta alternativ genom att i vänsternavigeringen gå till Inställningar -> Löneinställningar -> 'Import / Export avancerat'. 

Ny importfil: Om det är många fel och data saknas kan det vara bättre att göra om hela importen. Börja med att radera alla företag under 'Hantera företag' som du hittar i 'Inställningar' vid vänsternavigeringen för att undvika dubbletter i din Nmbrs®-miljö.


Testa

Nu när ni är färdiga med den administrativa delen så kan ni jämföra testfallen med det tidigare lönesystemet. Vi rekommenderar att ni väljer ut enstaka anställdas inställningar som ni dubbelkollar då det annars blir alldeles för mycket dubbelarbete.  Vi har listat exempel på testfall som kan vara extra bra att jämföra. Jämför med en redan skapad lönespecifikation om arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och andra anställningsvillkor stämmer. Testfallen är enkla att fastställa baserat på inventering som ingår i Steg 1 Målsättning och strategi .

- Alla specialfall 
- Anställd med 100% heltidsschema 
- Deltidsanställd (både intermittent och vanlig)
- Anställd i tjänst
- Anställd ur tjänst

Tips: 

  • I största möjliga utsträckning använd er av Nmbrs® standardutbud av lönearter och timkoder och försök att inte använda dom för andra ändamål.

Bokföringsunderlag

Den enda delen av löneprocessen där man kan justera utfallet är bokföringsunderlagen. Kontoplanen måste ses över då det är mycket möjligt att bokföringsunderlagen bokförs annorlunda än Nmbrs® standardkontoplan.

- För att skapa bokföringsunderlag, säkerställ att en lönekörningen har flera olika testfall.
Hur man skapar en lönekörning (Artikel på engelska)
- Kontrollera bokföringsunderlagen i lönedokumenten. 

Om korrigeringar är nödvändiga på grund av att bokföringsunderlagen inte är korrekta, klicka här för mer information

 

Skuggkörning (frivilligt)

För att förstå hur Nmbrs fungerar kan du skapa lönekörningar parallellt i det gamla systemet för att jämföra utfallet. 

Implementation_proces.png

  • Importera de berörda företagen i den önskade startperioden för det nuvarande året.
  • Gör skuggkörningar för perioderna innan den faktiska startperioden och jämför utfallet. Hantera de anställda som har importerats för att verifiera att företaget är korrekt uppsatt. 
  • När du bekräftat att utfallet stämmer överens med det du förväntar dig kan du nu gå vidare till nästa steg.  

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...