PAXml Converter

Konvertera din data med  PAXml via the Nmbrs® Converter.

Vilken data kan konverteras?

Vilken filtyp behöver jag?

Filen måste vara i .pax format. 

Hur använder jag PAXml Converter?

1. För att kunna använda PAXml converter behöver du se till att ha laddat ner Nmbrs Converter.

2. Öppna Nmbrs Converter och välj and choose PAXml i fältet "Converter'" Klicka på "Välj fil" för att ladda upp PAXml filen. 

mceclip0.png

 

3. Välj "Spara anslutning - (Save connection)" Åtgärden är slutförd när

ett popup-fönster med meddelandet and it's been successful when you get a pop up "Anslutning genomförd - (Connection successful)".

mceclip2.png

 

4. För att fortsätta klickar du på fliken "Företag - (Companies)" och bockar i rutan/rutorna för att välja  vilket/vilka företag som ska importeras.

mceclip3.png

 

5. Navigera sedan till fliken "Export". När du väljer "Avgångsdatum - (Out of service date)" ser systemet till att du inte exporterar anställda som  har gått ur tjänst efter det valda datumet. När du väljer "Konvertera koncernnummer till nummer - (Convert debtor no. to number)" exporteras koncernnumren som faktiska tal.

mceclip5.png

 

6. För att exportera filen, klicka på fliken Exportera och sedan på knappen "Exportera - (Export)". Spara filen på din dator.

mceclip8.png

 

7. Redo att påbörja importeringen? Du kan läsa mer om hur man går till väga  här.

 

OBS!: Om konverteringen avger ett felmeddelande ber vi dig vänligen att kontakta vår support!

 

Fliken "Företag" 

Import Debtornr ifyllt, 1 som standard
Företagsdata Companynr ifyllt, 1 som standard
  Name ifyllt
  Phone  
  EmailAddress ifyllt
  Website ifyllt
  LabourAgreement  
  DefaultCompanynr  
Address Street  
  City  
  ZipCode  
  ProvState  
  CodeLand  
Postaddress PostAdress ifyllt
  PostCity ifyllt
  PostZipCode ifyllt
  PostProvState  
  ContactFirstName ifyllt
  ContactLastName ifyllt
  Contactphonenr ifyllt
  ContactMobilenr  
  ContactEmail  
Lön PayInAdvance  
Bankkonto BankAccountnr  
  Bankgiro  
  BIC  
  IBAN  
  BankName  
  BankCity  
  BankZipCode  
  BankPhone  
  BankAddress  
  BankCountry  
  CustomerNumber  
WageTaxNumber WageTaxNumber ifyllt
  CompanyName  
  StartPeriod  
  StartYear  

Bokföringsprogram

Bookkeepingsoftware  

Worflow-inställningar

WorkflowSettingsnr  
Note Note 1  
  Note 2  
  Note 3  

 

Fliken "Anställda" 

Import Debtornr ifyllt, 1 som standard
  Companynr ifyllt, 1 som standard
  LabourAgreement  
Anställd - Data EmployeeNr ifyllt
  FirstName ifyllt
  LastName ifyllt
  Marital Status  
  NamePartner  
  FiscalNr ifyllt
  PhoneWork  
  MobileWork ifyllt
  PhonePrivate  
  MobilePrivate ifyllt
  PhoneOther  
  EmailWork ifyllt
  EmailPrivate ifyllt
  Gender  
  BirthCity  
  BirthDate ifyllt
  CodeBirthCountry  
  CodeNationality  
Address Street ifyllt
  City ifyllt
  ZipCode ifyllt
  ProvState  
  CodeLand ifyllt
Kontrakt ContractType ifyllt
  InServiceDate ifyllt
  OutofServiceDate  
  ContractDefinite  
  EndofContract  
  SeniorityDate  
Anställning CodeFunction  
  CodeDepartment  
  CodeCostCenter  
  ManagerNr  
Schemainställningar ScheduleNumber  
Lön BaseSalary ifyllt
  GrossSalaryPct  
  GrossHourSalary  
  NettoSalaryInclWC  
  NettoSalaryExclWC  
  NettoHourSalaryInclWC  
  NettoHourSalaryExclWC  
  EmployerCosts  
  GrossHourSalary1  
  GrossHourSalary2  
  NettoHourSalary1  
  NettoHourSalary2  
Bankkonto AccountStandard ifyllt
  BICStandard  
  IBANStandard  
  Account2  
  BIC2  
  IBAN2  
Skatteinställningar TaxType  
  TaxForm  
  TaxTableNr ifyllt
  TaxTableColumn ifyllt
  TaxPerc  
  TaxFixedValue ifyllt
  TaxBaseValuePerc  
  SpecNummer ifyllt
  Delagare  

Arbetsgivaravgifter - inställningar

RDTaxCredit  
  RSTaxCredit  
Inställningar - Pension employment Type ifyllt
  Part owner  
Frånvaroinställningar TotalDaysPerYear ifyllt
  MinDaysTakenPerYear  

Fliken "Anställdas Scheman" 

Import ScheduleNumber  
Schema - Anställd DayNumber  
  StartTime  
  EndTime  

Fliken "Funktioner" 

Import Debtornr  
Funktion CodeFunction  
  FunctionName  

 

Fliken "Kostnadsställen" 

Import Debtornr  
  Companynr  
Kostnadsställe CodeCostCenter  
  CostCenterName  

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...