PAXml Converter

Konvertera din data med  PAXml via the Nmbrs® Converter.

Vilken data kan konverteras?

Vilken filtyp behöver jag?

Filen måste vara i .pax format. 

Hur använder jag PAXml Converter?

1. För att kunna använda PAXml converter behöver du se till att ha laddat ner Nmbrs Converter.

2. Öppna Nmbrs Converter och välj and choose PAXml i fältet "Converter'" Klicka på "Välj fil" för att ladda upp PAXml filen. 

mceclip0.png

 

3. Välj "Spara anslutning - (Save connection)" Åtgärden är slutförd när

ett popup-fönster med meddelandet "Anslutning genomförd - (Connection successful)".

mceclip2.png

 

4. För att fortsätta klickar du på fliken "Företag - (Companies)" och bockar i rutan/rutorna för att välja  vilket/vilka företag som ska importeras.

mceclip3.png

 

5. Navigera sedan till fliken "Export". När du väljer "Avgångsdatum - (Out of service date)" ser systemet till att du inte exporterar anställda som  har gått ur tjänst efter det valda datumet. När du väljer "Konvertera koncernnummer till nummer - (Convert debtor no. to number)" exporteras koncernnumren som faktiska tal.

mceclip5.png

 

6. För att exportera filen, klicka på fliken Exportera och sedan på knappen "Exportera - (Export)". Spara filen på din dator.

mceclip8.png

 

7. Redo att påbörja importeringen? Du kan läsa mer om hur man går till väga  här.

 

OBS!: Om konverteringen avger ett felmeddelande ber vi dig vänligen att kontakta vår support!

 

Fliken "Företag" 

Import Koncernnr ifyllt, 1 som standard
Företagsdata Företagsnr ifyllt, 1 som standard
  Namn ifyllt
  Telefon  
  EpostAddress ifyllt
  Webbsida ifyllt
  LabourAgreement  
  DefaultCompanynr  
Address Gatuaddress  
  Stad  
  PostNUmmer  
  ProvState  
  LandsKOd  
Postaddress PostAdress ifyllt
  Stad ifyllt
  PostNummer ifyllt
  PostProvState  
  KontaktpersonFörnamn ifyllt
  KontaktpersonEfternamn ifyllt
  KontaktpersonTelefonNr ifyllt
  KontaktpersonMobilNr  
  KontaktpersonEpost  
Lön Förskottsbetalning  
Bankkonto BankKontonr  
  Bankgiro  
  BIC  
  IBAN  
  BankNamn  
  Bankstad  
  BankPostNr  
  BankTelefon  
  BankAddress  
  BankLand  
  KundNummer  
WageTaxNumber WageTaxNumber ifyllt
  Företagsnamn  
  StartPeriod  
  StartÅr  

Bokföringsprogram

Bookkeepingsoftware  

Worflow-inställningar

WorkflowSettingsnr  
Note Note 1  
  Note 2  
  Note 3  

 

Fliken "Anställda" 

Import Koncernnr ifyllt, 1 som standard
  Företagsnr ifyllt, 1 som standard
  Kollektivavtal  
Anställd - Data AnställningsNr ifyllt
  Förnamn ifyllt
  Efternamn ifyllt
  Civiltillstånd  
  NamnPartner  
  FiscalNr ifyllt
  TelefonnummerArbete  
  MobilnummerArbete ifyllt
  TelefonnummerPrivat  
  MobilnummerPrivat ifyllt
  ÖvrigtTelefonnummer  
  E-mailArbete ifyllt
  E-mailPrivat ifyllt
  Kön  
  Födelseort  
  Födelsedatum ifyllt
  Födelseland  
  Nationalitet  
Address Gatuaddress ifyllt
  Stad ifyllt
  PostNummer ifyllt
  Län  
  Land ifyllt
Kontrakt KontraktForm ifyllt
  ItjänstDatum ifyllt
  UrTjänstdatum  
  ContractDefinite  
  Slutdatum  
  SeniorityDate  
Anställning CodeFunction  
  CodeDepartment  
  CodeCostCenter  
  ManagerNr  
Schemainställningar ScheduleNumber  
Lön BaseSalary ifyllt
  GrossSalaryPct  
  GrossHourSalary  
  NettoSalaryInclWC  
  NettoSalaryExclWC  
  NettoHourSalaryInclWC  
  NettoHourSalaryExclWC  
  EmployerCosts  
  GrossHourSalary1  
  GrossHourSalary2  
  NettoHourSalary1  
  NettoHourSalary2  
Bankkonto AccountStandard ifyllt
  BICStandard  
  IBANStandard  
  Account2  
  BIC2  
  IBAN2  
Skatteinställningar TaxType  
  TaxForm  
  TaxTableNr ifyllt
  TaxTableColumn ifyllt
  TaxPerc  
  TaxFixedValue ifyllt
  TaxBaseValuePerc  
  SpecNummer ifyllt
  Delagare  

Arbetsgivaravgifter - inställningar

RDTaxCredit  
  RSTaxCredit  
Inställningar - Pension employment Type ifyllt
  Part owner  
Frånvaroinställningar TotalDaysPerYear ifyllt
  MinDaysTakenPerYear  

Fliken "Anställdas Scheman" 

Import ScheduleNumber  
Schema - Anställd DayNumber  
  StartTime  
  EndTime  

Fliken "Funktioner" 

Import Debtornr  
Funktion CodeFunction  
  FunctionName  

 

Fliken "Kostnadsställen" 

Import Debtornr  
  Companynr  
Kostnadsställe CodeCostCenter  
  CostCenterName  

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...