Visma Nmbrs Utforskaren

Beroende på vilken typ av avtal du har, ger fliken “Utforskaren” tillgång till tre nivåer: Koncern-, företags- och anställd-nivå. Revisorer har tillgång till alla nivåer. Företagskunder har endast tillgång till företags- och anställd-nivån.

Screenshot_2022-05-24_at_15.09.51.png

Koncernnivå 

På koncernnivån hanteras allmänna inställningar för  kundens miljö. Det finns också flera översikter som innehåller information om koncernen.

Screenshot_2022-05-24_at_15.04.46.png

Debtor_level.png

På koncernnivå finnes moduler som innehåller olika funktioner.

Information

Här hanterar du kundens information och ändrar uppgifterna om kontaktpersoner, chefer och anställningsformer.

Dokument

Här kan du enkelt skapa mallar, ladda upp dokument och importera företag med Nmbrs importblad i Excel.

Löneinställningar 

Här kan du skapa (och justera) kontoplan, lönemodeller, timmodeller och lönetabeller. Observera: allt som skapas här (på koncernnivå) kan endast användas av företag som ligger under denna koncern.

ESS / MSS
Om ni använder manager login, login anställd eller dokumentvisare, är det här länkar och RSS inställningar ändras.

Aviseringar

Du ställer in när aviseringar ska skickas och vem de ska skickas till. Här kan du också se och kontrollera alla skickade aviseringar från denna koncern.

Förmåner Anställd 

Här anger du information om tjänstebilar och förmåner inklusive specifikationer. Du kan sedan välja dessa förmåner för anställda under koncernen.

Integration Inställningar

Här kan du ställa in  så kallade "webhooks" som sedan kan skickas till en extern part.

Användarinställningar 

Här skapar du användarmallar och användarkonton åt kunden.

HRM inställningar

Skapa avdelningar, funktioner och projekt för tidsregistreringsmodulen. Helgdagsmodellen finns också här.

Företagsnivå

På företagsnivå hanterar du företags- och löneinställningar. Själva handläggningen av löneadministrationen för företaget görs också på denna nivå.

Här hittar du även lönedokumenten (som SEPA-filen och bokföringsposterna).

Screenshot_2022-06-23_at_15.50.09.png

 

Företagsnivån innehåller sex flikar; Startsidan, Lönekörning, Generell, Löneinställningar, HR-inställningar och Rapporter.

Startsida

På företagets startsida kan du lägga till nästan alla moduler som är tillgängliga på företagsnivå. Du kan själv bestämma vilka moduler som du önskar att lägga till här, d.v.s funktioner som används ofta.

Generell

Under denna flik anger du alla allmänna administrativa uppgifter om företaget: namn och adressuppgifter, kontaktpersoner, aktuell period och aktivt år, företagets lönekomponenter och kostnadsställen.

Lönekörning 

Via fliken Lönekörning hanterar du löneadministrationen, skickar arbetsgivardeklarationen, pensionsdeklarationer och du kan se och ladda ner löne- och HR-dokument.

Löneinställningar 

Här kan du ställa in bland annat filialer, kontoplan, lönemodeller, reservationer och organisationsnummer. Alla inställningar som du skapar eller ändrar här gäller bara för detta specifika företag.

Frånvaroinställningar

Här kan du hantera allt som rör frånvaro som till exempel att skapa frånvaroinställningar som verkar som mall för hela företaget, definiera ditt min- och maxsaldo för komptid och flextid,  välja en helgdagsmodell som definierar företagets helgdagar med mera.

HR-inställningar

Via denna flik hanterar du HR-inställningarna för detta företag: kalender, mutationsformulär, åtgärdspunkter, ledighetsinställningar, mallar, etc.

Rapporter

Den här fliken visar olika löne- och HR-rapporter. Du kan se och ladda ner dessa översikter.

Åtgärder

Via knappen "Åtgärder" skapar du en ny medarbetare eller kopierar en medarbetare med hjälp av en guide.

Anställdnivå 

På anställd-nivå hanterar du medarbetarens personuppgifter och dennes HR- och lönedata.

Screenshot_2022-06-27_at_09.03.41.png

Medarbetarnivån innehåller åtta flikar; Startsida,  Tidsregistrering, Lönespecifikationer, Generell, Anställning, Arbetsförhållanden, HR och Rapporter.

Startsida

På medarbetarens startsida kan du lägga till nästan alla moduler som är tillgängliga på anställd-nivå. Du kan själv bestämma vilka moduler du lägger till här, exempelvis ofta använda funktioner.


Lönespecifikationer

Den här fliken visar nästa (pro forma) lönebesked. Efter att ha gjort en ändring (till exempel en löneändring) ser du direkt hur ändringen påverkar  medarbetarens lönebesked.


Generell

Den här fliken visar allmän information om en anställd såsom personlig information, anställds inloggningsuppgifter samt skatteinställningar.


Anställning

Via denna flik hanterar du medarbetarens anställningsinställningar såsom kontrakt och löneinställningar


Arbetsförhållanden

Via denna flik hanterar du den anställdes kollektivavtals-inställningar såsom lönekomponenter, inställningar för  extra timmar/dagar, utmätning av löner, tidsschema, exportinställningar samt inställningar för tjänstebil.


HR

Den här fliken används för alla HR-relaterade inställningar såsom ett HR-workflow, frånvaro och dokumentmallar.

 

Rapporter
Rapporter på anställd-nivå ger insikt i löne- och HR-data endast kopplat till den specifika anställde.

 

Actions

Via knappen "Åtgärder" kan du anmäla den anställde från anställning eller skapa ett dubbelt anställningsavtal.

Anpassa  instrumentpanelens utseende och känsla

Du kan anpassa instrumentpanelen på fliken Hem efter dina egna önskemål: du kan till exempel flytta eller ta bort moduler. Du kan också göra modulerna synliga eller osynliga. För att göra detta, öppnar du listan med befintliga moduler via “Ändra” uppe till höger (med 4 grå rutor bredvid). Här kan du sedan göra modulerna synliga/osynliga.

Screenshot_2022-05-24_at_17.02.13.png

Detaljsidan 

Det finns en detaljsida bakom varje modul. För att se mer detaljerad information klickar du på "mer..." i modulens nedre kant.

Screenshot_2022-05-24_at_17.49.15.png

 

Du kan göra ändringar och/eller se händelsehistoriken via detaljsidan. För att få en översikt eller göra ändringar är det inte alltid nödvändigt att gå till den relevanta detaljsidan först. Istället kan du då klicka på själva modulen och direkt ändra informationen där.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...