Tidsregistrering via mobilappen

Denna artikel informerar om hur man genom ett anställdlogin hanterar tidsregistrering via Visma Nmbrs mobilapp?

 • Se till att du har den senaste versionen installerad på din mobil eller surfplatta
 • Logga in i appen
 1.     Välj språk
 2.     Fyll i ditt företags domän, till exempel ”mittforetag.nmbrs.se”
 3.     Fyll i mailadressen som du använder för ditt användarkonto i Visma Nmbrs
 4.     Fyll i lösenordet du har valt för ditt användarkonto i Visma Nmbrs
 •      Vid slutet av varje månad rapporterar du din frånvaro eller dina arbetade timmar (om du inte arbetar utifrån ett heltidsschema) genom tidsregistreringen och skickar dessa för godkännande till ansvarig nästa steg i den godkännandekedja som är uppsatt för företaget. Var noga med att kontrollera att du rapporterat in rätt timmar i och med att du inte kan korrigera detta efter att du skickat din rapportering för godkännande.

Skapa en ny tidsregistrering

 •      Klicka på menyn för att öppna tidsregistreringsalternativen. Här hittar du information om öppna, stängda, hanterade och avvisade tidsregistreringar. Du kan byta period genom att swipa höger eller vänster.
 •      För att skapa en ny registrering, tryck på ny tidsregistrering eller + i det övre, högra hörnet.
 •      Välj sedan vilken typ av tidsregistrering du vill genomföra genom att välja ”Dagar” eller ”Timmar och fyll sedan i samtliga fält. Du har möjlighet att registrera samma typ av frånvaro samt arbetad tid som i din webversion.
 •      Fullfölj tidsregistreringen genom att trycka på ”Skicka”.
 • Observera att ni behöver vara i dags eller veckovy för att kunna registrera arbetad tid. 

Radera en tidsregistrering

Du har möjlighet att radera en tidsregistrering så länge den inte har blivit godkänd av nästa steg i godkännandekedjan.

 •   iOS: Drag tidsregistreringen som du vill radera åt vänster så blir alternativet att ”Radera” denna synlig.
 •   Android: Håll nere den aktuella tidsregistreringen i minst två sekunder så kommer alternativet ”Radera” dyka upp på skärmen.

Hur fungerar mobilversionen i förhållande till webversionen?

Du har möjlighet att göra en tidsregistrering genom mobilapplikationen och denna kommer direkt speglas i webappversionen. Du kan sedan enkelt hålla dig uppdaterad på när din rapportering hanterats direkt i din mobil.

Hur hanterar jag etiketterna för ”Dagar” och ”Timmar” och vad behöver jag tänka på?

 •   Hur hanterar jag etiketterna för ”Dagar” och ”Timmar” och vad behöver jag tänka på?
 •    I menyn väljer du sedan vilka tidsregistreringar du vill rapportera
 •   När du rapporterar timmar behöver du först välja ett startdatum och sedan lägga in en start- samt sluttid.
 •   När du rapporterar dagar väljer du ett start- och slutdatum.
 •   För båda alternativen har du möjlighet att bifoga en kommentar som kan beskriva din rapportering.
 •   Efter att du sparat din rapportering registreras denna i nuvarande period.

Vem kan godkänna min tidsregistrering?

Detta beror på vad som är uppsatt i den Nmbrs-miljö du befinner dig i. Om du som anställd har en manager länkad till dig kan din tidsregistrering först skickas till honom eller henne, för att sedan gå till nästa steg i kedjan tills den slutligen når sista steget. Efter den sista personen i godkännande kedjan godkänt din tidsregistrering kommer denna framgå med status ”Godkänd” i din app.

Det kan även vara så att manager hanterar tidsregistreringen direkt och den anställde har då en översikt över detta via mobil eller webversion.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...