6901 IT-avtalet IT & Telekomföretagen inom Almega

Nmbrs® Sverige stödjer kollektivavtalet 6901 IT-avtalet IT & Telekomföretagen inom Almega.

Lägg till kollektivavtalet
Arbetstid och schema
Sjukavdrag och sjuklön
Föräldraledighet, föräldralön och vård av barn
Permission och tjänstledighet
Övertidsersättning
Beredskap
Obekväm arbetstid

Lägg till kollektivavtalet

Lägg till kollektivavtalet för ett företag

Klicka på företaget, välj 'Kollektivavtal' och klicka på 'Mer'.  

Screenshot_2022-06-28_at_09.18.43.png

 

Lägg till kollektivavtalet för en anställd

Om det finns anställda på företaget som har ett annat kollektivavtal än företagets standard kollektivavtal behöver du lägga till fler kollektivavtal för företaget.

1. Klicka på 'Ändra'.
2. Bocka i avtalen som skall finnas tillgängliga för företaget.Screenshot_2020-01-28_at_10.12.33.png

Gå till den anställda och klicka på 'Mer...' i modulen 'Kollektivavtal'.

Screenshot_2020-01-28_at_10.20.52.png

1.Klicka på 'Ändra'.
2. Välj den anställdes kollektivavtal.

Screenshot_2020-01-28_at_10.21.15.png

Arbetstid och schema

För det här kollektivavtalet är heltidsschemat baserat på 40 timmar per vecka '1 | Standard heltidsschema 40h'. Om ert företag har förhandlat en annan arbetstid går det att skapa en egen anpassad heltidsschema modell. 

Deltidsanställdas scheman justeras på anställdnivå.

Notera att alla beräkningar i kollektivavtalsmodellen är anpassade efter en arbetstid på 40 timmar per vecka.

 

Sjukavdrag och sjuklön

Skriva om olika scenarion och magic codes:

Sick part of day
Sick...

Se artikel för beräkningarna för  sjukavdrag och sjuklön. 

 

Föräldraledighet, föräldralön och vård av barn

Föräldraledighet

Anställda har rätt till föräldraledighet vid födelse eller adoption av barn. När en anställd går på föräldraledighet reduceras lönen. Enligt kollektivavtalet skall lönen reduceras enligt nedan tabell.
Använd tidregistreringskoderna '10***' och '10**'. 

Timkod Beskrivning Utfaller på löneart
3521

Föräldraledig dag 1-5
Beräkning: Deltidslön / 21

2360
3522

Föräldraledig dag 6+
Beräkning: Deltidslön / 30,4167

2361
3523

Föräldraledig per timme
Beräkning: Deltidslön / 175

2362
2382

Föräldraledig per månad
Beräkning: Hela månadslönen reduceras

2382

Föräldraledigheten är semesterlönegrundande för vardera föräldern i 120 dagar eller för ensamstående förälder 180 dagar. Standard är 120 dagar, om annat gäller för den anställde ställs detta in på anställdnivå i modulen 'Frånvaroinställningar'. 

Föräldralön

Kommer inom kort!

 

Vård av barn

Använd tidregistreringskoderna '1012 Vård av barn (timmar)' och '1013 Vård av barn (dagar)'. 

Timkod Beskrivning Utfall på löneart
3540

Vård av sjukt barn
Beräkning: Deltidslön / 173,3333

2354

 

Permission och tjänstledighet

Permission

Den anställde får lön som vanligt när permission registreras. Använd tidregistreringskoderna '1040 Permission (timmar)' och '1041 Permission (dagar)'. 

Timkod Beskrivning Utfall på löneart
3524

Permission timmar

2390

 

Tjänstledighet

Tidregistreringskoderna '1008 Tjänstledig (timmar)' och '1009 Tjänstledig (dagar)' ger utfall på olika timkoder/lönearter beroende på antal timmar och dagar som registreras.

Timkod Beskrivning Utfall på löneart
2381

Tjänstledig hel månad
Beräkning: Hela månadslönen reduceras

2381
3510

Tjänstledighet del av dag
Beräkning: Heltidslön / 175

2351
3520

Tjänstledig dag 1-5
Beräkning: Deltidslön / 21

2352
3530

Tjänstledig dag 6
Kalenderdagar
Beräkning: Deltidslön / 30,4167

2353

 

Övertidsersättning

Övertidsersättning registreras manuellt på anställdnivå i modulen 'Extra timmar/dagar'.

Timkod Beskrivning Utfall på löneart
3310

Övertid 06-20 Måndag - Fredag
Beräkning: Heltidslön / 94

2331
3320

Tjänstledighet del av dag
Beräkning: Heltidslön / 72

2332

Beredskap

Beredskap registreras manuellt på anställdnivå i modulen 'Extra timmar/dagar'. 

Timkod Beskrivning Utfall på löneart
2130

Beredskap 1750
Beräkning: Deltidslön / 1750

2130
2131

Beredskap 1650
Beräkning: Deltidslön / 1650

2131
2132

Beredskap 1400
Beräkning: Deltidslön / 1400

 2132

 

Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid registreras manuellt på anställdnivå i modulen 'Extra timmar/dagar'.

 

Timkod Beskrivning Utfall på löneart
2501

OB-tillägg 600
Beräkning: Deltidslön / 600

2501
2502

OB-tillägg 400
Beräkning: Deltidslön /400

2502
2503

OB-tillägg 300
Typ av timme: Basvärde deltid / faktor
Procent: 100
Faktor: 300

2503
 2504

OB-tillägg 150
Typ av timme: Basvärde deltid / faktor
Procent: 100
Faktor: 150

  2504

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...