Kollektivavtalsinställningar

Genom att ställa in kollektivavtalsinställningar i Nmbrs länkar du automatiskt samman ett antal olika inställningar för ditt företag och kan hantera dessa på ett och samma ställe.

Detta ingår i ett kollektivavtal


Dessa inställningar ställs in beroende på vad som gäller för det aktuella kollektivavtalet för det specifika företaget. Det är nödvändigt att färdigställa dessa inställningar innan en första lönekörning kan genomföras. 

Inställningar för kollektivavtal ställs in för både företags- och byråmiljöer på masternivå samt företagsnivå.

 

Heltidsschemamodell 


I heltidsschemamodellen ställer du in hur många timmar som utgör en standard för heltidsschema för det aktuella företaget. Du ställer in antal timmar samt under vilka tider/dagar dessa infaller. Du har även möjlighet att ställa in när övertid ska infalla.

Screenshot_2020-06-22_at_10.30.07.png

Observera att du alltid måste lägga till tidsintervaller om du skapar en egen heltidsschemamodell.

 

Lönemodell 

I lönemodellen specificerar du vilka lönearter som ska vara möjliga att applicera för företaget. Du har även ha möjlighet att anpassa beskrivningen av de olika lönearterna på både master- och koncernnivå. Vänligen notera att beskrivningen av lönearterna inte automatiskt översätts om du ändrar språk i din Nmbrs-miljö. Beskrivningen av lönearterna måste översättas manuellt på koncernnivå.

        Screenshot_2020-06-22_at_10.33.09.png

Timmodell 

I timmodellen specificerar du vilka timkoder som ska vara möjliga att applicera för företaget. Du har även möjlighet att anpassa beskrivningen av de olika timkoderna på både master- och koncernnivå. Vänligen notera att beskrivningen av timkoderna inte automatiskt översätts om du ändrar språk i din Nmbrs-miljö. Beskrivningen av timkoderna måste översättas manuellt på koncernnivå.

Screenshot_2020-06-22_at_10.33.43.png

Tidregistreringsmodell 

I tidregistreringsmodellen lägger du in vad som ska vara möjligt att registrera i modulen tidregistrering för företaget. Exempel på vad som kan registreras är ledighet, sjukfrånvaro, föräldraledighet eller arbetad tid. Mer information finns här.

Screenshot_2020-06-22_at_10.34.41.png

Frånvaromodell 

I frånvaromodellen fyller du i vilka standardinställningar som ska gälla för företaget, exempelvis totalt antal semesterdagar per år, minsta antal uttagna semesterdagar, intervall för semesterår (januari-december eller april-mars). Du fyller även i om de anställda för företaget ska omfattas av karensavdrag eller inte.

        Screenshot_2020-06-22_at_10.35.33.png

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...