Korrigeringskörning

Nmbrs Sweden har en unik funktion för korrigeringar där du enkelt kan justera information i en tidigare period, systemet kommer då automatiskt att beräkna ändringarna. I den här artikeln kan du läsa mer om vad du kan korrigera och hur du utför en korrigeringskörning.

 

 

Vad kan Nmbrs korrigera?

Om du behöver ändra till exempel en anställds lön, schema, ledighet, bonus, skatter etc så byter du till den period från vilken ändringen ska gälla, låser till osäkert läge och justerar till rätt inställning. Hela lönebeskedet räknas ut igen när du gör en korrigeringskörning. Eventuella skillnader visas på lönebeskedet med korrigering.

Förändringar i bruttobetalningen beskattas och journaliseras enligt kontantprincipen. I vissa fall är det möjligt att ändra bokföringen till periodiseringsprincipen (läs mer här).

Om du ändrar något under en tidigare period på företagsnivå kommer alla anställda att inkluderas i korrigeringskörningen.

 

Kontantprincipen

Enligt Skatteverket ska företag betala skatt och försäkringar enligt kontantprincipen. Det innebär att förändringar av bruttobetalningar som tillämpas bakåt i tiden ska beskattas i den period som utbetalningen skett. I Nmbrs hanteras alla förändringar som sker retroaktivt och utlöser en bruttobetalning med kontantprincipregel.

Skattesättningen SINK 25 % eller Skattelättnad 25 % kan inte korrigeras retroaktivt enligt kontantprincipen. Var medveten om att detta kan ha konsekvenser för hur betalningar beskattas om du ändrar dessa skatteinställningar tidigare.

Lönekörning

Det finns två sätt att göra en korrigeringskörning. Du kan korrigera ändringar i tidigare perioder tillsammans med den normala körningen eller skapa en separat korrigeringskörning för endast korrigeringarna.

 

Only a correction run

Screenshot_2021-02-05_at_10.39.35.png

Normal körning + korrigering

Screenshot_2021-02-05_at_10.39.18.png

 

Hur ändrar jag lönen retroaktivt?

Exempel
Ditt företags nuvarande period är 2020-6 (företaget har betalning i förskott). Lisa har 30 000 kr i månadslön och efter månader av förhandling beslutas att hon ska få 35 000 kr från den 1 februari 2020. Lisa var sjuk i tre dagar och på semester tre dagar i mars.

 

Välj period

I det övre högra hörnet ändrar du perioden från när ändringarna ska gälla. Du måste låsa upp perioden för att redigera inställningar under en tidigare period. I detta fall vill vi att ändringarna ska gälla från 2020-2.

Screenshot_2021-02-02_at_22.57.15.png

 

 

Ändra lön

Öppna modulen 'Lön' och ändra lönen till vad den anställde skulle ha haft. I det här fallet borde Lisa ha haft 35 000 SEK.

Screenshot_2021-02-02_at_22.42.57_copy.png

 

 

 

Lönekörning (med korrigering)

När du skapar en normal körning för 2020-6 kan du se att det finns en korrigeringskörning mellan 1/2-2020 och 31/5-2020. Genom att trycka på 'kör alla period(er) inkl. retroaktiv korrigering' kommer alla förändringar för Lisas lön att visas på lönebeskedet för 2020-6.

Screenshot_2021-02-02_at_22.52.11.png

 

 

Gammal lönebesked 2020-4 (med sjukskrivning och semester)

Under perioden 2020-4 när Lisa var sjuk och på semester beräknades beloppet tidigare utifrån hennes dåvarande lön, 30 000 kr. (Företaget har betalning i förskott)

Screenshot_2021-02-02_at_23.02.32.png

 

 

Lönebesked 2020-6 med korrigeringar från 2020-2

På den nya lönebeskeden för 2020-6 (lönebesked per körning) kan du se Lisas nya lön plus korrigeringarna med 5000 kr från 2020-2 till 2020-5.

Dagarna under perioden 2020-4 då Lisa var sjuk och hade semester har korrigerats. Eftersom beräkningen av sjukfrånvaro och semester baseras på den anställdes lön har Nmbrs automatiskt räknat ut skillnaden som visas i totalbeloppet.

Alla korrigeringar beskattas enligt engångsskattetabell eftersom de inte är en normal betalning (se lönekod 8701).

 

Screenshot_2021-02-05_at_10.34.28.png

 

Skapa en korrigeringskörning för tidigare år

Du kan läsa mer om hur du utför en korrigeringskörning för tidigare år. Detta är en steg-för-steg-guide och ofta måste du följa med en korrigering under innevarande år.

 

Skapa en korrigeringskörning för innevarande år

Här får du en steg-för-steg-guide för hur du utför en korrigeringskörning för innevarande år.

 

Radera retroaktiva ändringar

Du kan läsa mer om hur du tar bort retroaktiva ändringar.

 

Negativa värden i korrigeringar

När du genomför en retroaktiv körning med negativ betalning för den anställde, se till att den anställde har gått med på att betala det överbetalda beloppet själv. Ett negativt värde kan inte dras från den anställde av Nmbrs via den vanliga betalningsfilen och du måste justera bruttobeloppet till 0.

Bruttobeloppet måste vara 0 eftersom skattemyndigheten (Skatteverket) inte accepterar negativ bruttolön och negativ skatt i löneskattedeklarationen.

 

Journaler

Journalerna via integration kommer att behandlas automatiskt enligt kontantprincipen. Läs mer här om de olika bokföringsprinciperna

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...