Konvertering från Visma Nmbrs till Visma Nmbrs

Denna artikeln beskriver alternativen och begränsningarna som finns vid konvertering från en Visma Nmbrs-miljö till en annan Visma Nmbrs-miljö.

Det finns olika anledningar att flytta från en Visma Nmbrs-miljö till en annan. Det kan till exempel handla om att du tar över kunder från en annan revisor eller att du startar en egen miljö vid omväxling från en extern revisor.

Det är i nuläget inte möjligt för oss att överföra dina uppgifter från en databas till en annan.

Som förklarat nedan görs en konvertering på basis av en export av vår standardmall.

Exporterad data är också alltid aktuell data. Historiken kommer inte att exporteras. Detta är inte heller nödvändigt. Det är enkelt och kostnadsfritt för en revisor att ge tillgång till en före detta kund för att se dokument. Ett annat alternativ är att ge den före detta kunden möjlighet att själv behandla korrigeringar under tidigare år (scenario 3).

Export

Standardmallen kan exporteras på flera olika nivåer.

Exportbar data per nivå:

Global export (högsta nivå - endast för accountantmiljöer)

 • Koncern data
 • Företag data
 • Anställd data
 • Avdelningar
 • Funktioner
 • Personal (managers)
 • Kostnadsställen
 • Fasta lönedelar (per anställd per period)
 • Rörliga lönedelar (per anställd per period)
 • Grenar (per anställd per schema)

Export koncern

 • Företagsdata
 • Anställd data
 • Anställd HR data
 • Avdelningar
 • Funktioner
 • Personal (managers)
 • Kostnadsställen
 • Fasta lönedelar (per anställd per period)
 • Rörliga lönedelar (per anställd per period)
 • Industrier (per anställd per schema)
 • Frånvaro (Förfrågningar per anställd)
 • Fast kostnadsfördelning (per anställd per period)
 • Kostnadsfördelning lönedelar (per anställd per period)

Företagsexport

 • Anställd data
 • Anställd HR data
 • Kostnadsställen
 • Fasta lönedelar
 • Rörliga lönedelar
 • Industrier (per anställd per schema)
 • Frånvaro (förfrågningar per anställd)
 • Fasta kostnadsfördelningar (per anställd per period)
 • Kostnadsfördelning lönedelar  (per anställd per period)

Import

Den exporterade datan kan importeras till den nya miljön.

Annan data

Återstående data kan inte exporteras från Visma Nmbrs-miljön via standardmallen och måste läggas till manuellt. Detta gäller (till exempel) följande data:

 • Alla beräknade data, såsom kördata, journalanteckningar, etc.
 • Alla fysiska dokument, som lönespecifikationer, journalanteckningar, uppladdade dokument, etc.
 • Alla kontrakt, inklusive historik
 • Alla inloggningar, dessa måste återskapas i den nya miljön.
 • Alla leasingbilar på koncernnivå inklusive historik (leasingbilen exporteras per anställd)
 • All HR data, såsom frånvaro, förmåner, extrafält mm.
 • Alla kumulativ
 • Alla lönemodeller, timmodeller, egna filialer, egna huvudbokscheman, egna lönetabeller och skapade workflowinställningar
 • Alla pensionsexport inställningar (per anställd)
 • Alla företagets lönedelar
 • Alla mutationsformer 
 • Alla standardanställda
 • Alla koncernmallar
 • Alla åtgärdspunkter
 • Alla etiketter på masternivå

OBS: Ovanstående data måste läggas till manuellt. Detta kan vara en tidskrävande ansträngning, så det är värt att överväga möjliga alternativ. Det kan till exempel vara möjligt att ta över den gamla miljön eller få och behålla tillgång på annat sätt. Åtminstone för historiken.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...