Hogia Konverterare

Konvertera din data från Hogia med Visma Nmbrs Hogia Converter.

Vilken data kan konverteras*?

*små skillnader kan förekomma beroende på versionen av Hogia.

Vilken filtyp behöver jag?

För att använda Hogia Converter behöver du en export från Hogia. Filen måste ha ett .bak- eller .HPZ-format och måste vara mindre än 15 MB. Hur man får denna export kan kontrolleras med Hogia.

Hur använder jag Hogia konverteraren?

1. Gå till Inställningar i huvudmenyn och använd sökfältet för att välja Hogia-omvandlaren.

Settings_Tools_Hogia_converter.png

2. Bläddra för att välja filen och klicka på "Ladda upp och konvertera till Nmbrs Excel".

Select_file_click_upload.png

3. Den uppladdade filen kommer att visas i "Hogia-konverteringshistorik" som "pågår".

File_overview.png

4. När konverteringen är klar visas en nedladdningsikon som låter dig ladda ner Nmbrs®-importarket (.xlsx).

Hogia_download_icon.png

Se till att kontrollera innehållet och lägg till eventuell saknad data innan du går vidare till nästa steg.

OBS: om konverteringen returnerar ett fel, vänligen kontakta vår support!

5. Redo att importera? Du kan läsa allt om det här.

 

Företagsfliken

Import Debtornr  
Company data Companynr filled, 1 by default
  Name filled
  Phone  
  EmailAddress  
  Website  
  LabourAgreement  
  DefaultCompanynr  
Address Street  
  City  
  ZipCode  
  ProvState  
  CodeLand  
Postaddress PostAdress  
  PostCity  
  PostZipCode  
  PostProvState  
  ContactFirstName  
  ContactLastName  
  Contactphonenr  
  ContactMobilenr  
  ContactEmail  
Salary PayInAdvance filled, 0 by default
BankAccount BankAccountnr filled
  Bankgiro filled
  BIC  
  IBAN  
  BankName  
  BankCity  
  BankZipCode  
  BankPhone  
  BankAddress  
  BankCountry  
  CustomerNumber filled
WageTaxNumber WageTaxNumber filled
  CompanyName filled
  StartPeriod  
  StartYear  
Bookkeeping software Bookkeepingsoftware  
Worflow Settings WorkflowSettingsnr  
Note Note 1  
  Note 2  
  Note 3  

 

Anställdflik

Import Debtornr  
  Companynr filled
  LabourAgreement  
EmployeeData EmployeeNr filled
  FirstName filled
  LastName filled
  Marital Status  
  NamePartner  
  FiscalNr filled
  PhoneWork filled
  MobileWork  
  PhonePrivate filled
  MobilePrivate  
  PhoneOther  
  EmailWork  
  EmailPrivate filled
  Gender filled
  BirthCity  
  BirthDate  
  CodeBirthCountry  
  CodeNationality  
Address Street filled
  City filled
  ZipCode filled
  ProvState  
  CodeLand filled
Contract ContractType filled
  InServiceDate filled
  OutofServiceDate filled
  ContractDefinite filled
  EndofContract  
  SeniorityDate  
Employment CodeFunction filled
  CodeDepartment  
  CodeCostCenter filled
  ManagerNr  
Schedule Settings ScheduleNumber filled
Salary BaseSalary filled
  GrossSalaryPct  
  GrossHourSalary  
  NettoSalaryInclWC  
  NettoSalaryExclWC  
  NettoHourSalaryInclWC  
  NettoHourSalaryExclWC  
  EmployerCosts  
  GrossHourSalary1  
  GrossHourSalary2  
  NettoHourSalary1  
  NettoHourSalary2  
BankAccount AccountStandard filled
  BICStandard  
  IBANStandard  
  Account2  
  BIC2  
  IBAN2  
TaxSettings TaxType filled, 1 by default 
  TaxForm filled, 1 by default 
  TaxTableNr filled
  TaxTableColumn filled
  TaxPerc filled
  TaxFixedValue filled 
  TaxBaseValuePerc filled
  SpecNummer filled, 1 by default
  Delagare  
EmployerCostSettings RDTaxCredit filled
  RSTaxCredit filled 
Leave Settings TotalDaysPerYear filled
  MinDaysTakenPerYear  

EmployeeSchedule tab

Import ScheduleNumber filled
EmployeeSchedule DayNumber filled
  StartTime filled
  EndTime filled

Funktionsfliken

Import Debtornr  
Function CodeFunction filled
  FunctionName filled

 

Kostnadsställe flik

Import Debtornr  
  Companynr filled
CostCenter CodeCostCenter filled
  CostCenterName filled

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...