Verifiera körändringar

När du kör en lönekörning kommer du att se flera meddelanden på din skärm, inklusive eventuella fel och ändringar. Efter utförandet av en lönekörning kommer du också att se förekomsten av aviseringar tillbaka i arbetsflödet.

Efter att du har genomfört lönekörningen kan du alltid komma till aviseringarna via dashlet 'Kör kontroll'.

Lönekörning

450.png

Du kommer att se aviseringarna när du kör en lönekörning.

Körkontroll

451.png

När du börjar köra körningen och vill se aviseringarna, se till att göra en körningskontroll.

Körkontroll: åtgärda fel

När du kör en körning är det sista steget körkontrollen som visar knappen "Åtgärda fel".

Fix_errors_1.png

När körkontrollen innehåller fel och/eller varningar och den här knappen trycks in, kommer denna att infoga en ny uppgift i hamburgermenyn till höger för varje fel/varning.
På så sätt kan du navigera från uppgiften direkt till medarbetaren för att åtgärda felet/varningen direkt.

Fix_errors_2.png

Du kan klicka på meddelandet för att stoppa det från att visas. Om du inte vill se de giltiga aviseringarna, klicka på "Giltigt". Dessa aviseringar visas då inte i listan, men du kan alltid hämta dem.

Klicka på "Kör!" för att utföra körningen.

Workflow

454.png

När du har kört körningen ändras färgen på arbetsflödet när kontrollåtgärden Löneutdata är aktiv. Färgen på arbetsflödet är identisk med färgen på meddelandet i föregående bild. När lönekörningen innehåller ett fel blir arbetsflödet rött. När lönekörningen innehåller en varning blir arbetsflödet gult och mörkblått vid en ändring. När det inte finns några aviseringar blir arbetsflödet grönt.

Skulle du inte ha checken för löneutdata i ditt arbetsflöde, blir åtgärden grön direkt.

När lönekörningen har behandlats klickar du på 'Payroll Output Check'.

 

Payroll Output Check

456.png

Klicka på "Kontrollerat" när du har kontrollerat aviseringarna. Lönkörningsåtgärden blir nu grön i arbetsflödet.

Körkontroll

457.png

I 'Kör kontroll'-dashlet kan du kontrollera aviseringarna igen efteråt.

För mer information om denna dashlet och hur du löser aviseringarna, se: Dashlet-meddelanden Kör kontroll. Dashlet Notis körkontroll.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...