Mall: koncernhantering

Inom Visma Nmbrs kan du använda flera mallar; artikeln nedan beskriver vilka tillgängliga instrumentpaneler och behörigheter för mallen Koncern manager


Varje tillgängligt instrumentpanel anger maximala behörigheter för en instrumentbräda:
Läs: Revisorn kan se innehållet i instrumentpanelen.
Skriv: Revisorn kan ändra innehållet i instrumentpanelen.

När du ställer in behörigheter för att rapporterna ska läsas betyder det att klienten inte kan ladda ner rapporten. Knapparna 'ladda ned PDF / Excel' saknas i detta fall. När du vill göra det möjligt för dina kunder att ladda ner rapporter, ställer du in behörigheten till "Skriv".

VÄNLIGEN OBSERVERA:  

En instrumentpanel med maximal behörighet för 'Skriv' kan justeras till 'Läs' eller 'Ingen'.
En instrumetpanel med maximal behörighet "Läs" kan ändras till "Ingen" men inte till "Skriv".

En saknad instrumentpanel kan inte läggas till.Mer information om att ändra en mall efter kundens önskemål finns i denna artikel.

Explorer: Company Read Write

Company action points

  x

General ledger scheme

  x

Company settings

  x

Company wage components

  x

Proforma

  x

Company template

  x

Company adjustments

  x

File management

  x

Branches

  x

Contact persons

  x

Default employee

  x

Company documents

  x

Extra fields settings

  x

Full-time schedule

  x

HR documents

  x

Company function model

  x

Import / Export company level

  x

Import / Export advanced

  x

Company information

  x

Journal export

  x

Cost centres

  x

Wage tax declaration

  x

Company fiscal number

  x

Payroll run

  x

Employee changes

  x

Employee address

  x

Mutation forms to approve

  x

Mutation forms settings

  x

Submit mutation forms

  x

Company comments

  x

Pension export

  x

Pension export settings

  x

Travel expenses arrangement

  x

Overview contracts

  x

Overview cost centres

  x

Overview departments

  x

Overview gender

  x

Leave saldo

  x

Pension error messages

  x

Run request

  x

Salary documents

  x

Salary documents settings

  x

Salary settings

  x

Fast input

  x

Tax table

  x

Time registration

  x

Retro active corrections

  x

Birthdays

  x

Leave requests

  x

Leave settings

  x

Leave overview

  x

Sent signals

  x

Absence overview

  x

Working Expenses Scheme Settings

  x

Workflow settings

  x

Workflow overview

  x

Workflow task list

  x

Debtor:

Read Write

Absence report overview

  x

Accountant contact persons

  x

Debtor action points

  x

Departments

  x

Working Conditions Act services

  x

Sectors

  x

Contact persons

  x

Debtor info

  x

Debtor template

  x

Debtor documents

  x

External relations

  x

Functions

  x

Client login

  x

General ledger scheme

  x

Hour reservation model

  x

HR signal settings

  x

Import / Export advanced

  x

Marketplace settings

  x

Labour agreement model

  x

Lease cars

  x

Links

  x

Wage model

  x

Manager login

  x

Managers

  x

Employee documents

  x

Employee family

  x

Employee company car

  x

Employee login

  x

Employee trainings

  x

Employee birthday list

  x

Employee leave saldo

  x

Employee provisions

  x

Comments

  x

Overview departments

  x

Overview contracts

  x

Overview gender

  x

Staff

  x

HR reports

  x

Reservation model

  x

RSS settings

  x

Salary table

  x

Schedule model

  x

Service level

  x

Time registration

  x

Hours model

  x

Leave model

  x

Leave applications

  x

Leave overview

  x

Provisions

  x

Sent signals

  x

Absence case managers

  x

Absence XML notifications

  x

Absence file actions

  x

Absence overview

  x

Wage components per period

  x

Employee:

Read Write

Action points employee

  x

Assessment and functioning

  x

Branches

  x

Employment

  x

Employee documents

  x

Extra hours/days

  x

Extra fields

  x

Family

  x

Cost centre

  x

Labour agreement model

  x

Company car

  x

Attachment of earnings

  x

Wage components

  x

Wage components per period

  x

Wage components per run

  x

Payroll taxes

  x

Payslips per period

  x

Payslips per run

  x

Employee login

  x

Employee template

  x

Emplolyee corrections

  x

Record of accidents

  x

Training

  x

Employee comments

  x

Pension settings

  x

Personal details

  x

Reports wage components

  x

Travel allowance

  x

Reservations

  x

Schedule

  x

Salary

  x

Salary savings/life-course

  x

Retroactive corrections

  x

Leave

  x

Provisions

  x

Insurances

  x

Sent signals

  x

Absence

  x
Others: Wizards Read Write
New employee   x
Employee out of service   x
Copy employee   x
Create double employment   x
Company year transit   x
Bulk Change Manager   x
Tabs: Start Read Write

Import / Export advanced

  x

My workflow tasks

  x

Mutation forms to approve

  x

Notifications

  x

Pension error messages

  x

Run check

  x
Explorer: Read Write
Workflow: Read Write
Workflow (global)   x
Settings:  Read Write

Accountant contact persons

  x
Company management   x
Default company x  
Default employee settings x  
External relations x  
Public holidays x  
Accountant login x  
Hours reservation model x  
Labour agreement model x  
Wage tax declaration XML converter   x
Payroll taxes x  
Branches x  
Function models x  
General ledger scheme x  
Wage models x  
Salary tables x  
Hour models x  
Employee management   x
Minimum wage x  
Mutation form settings x  
Reservation model x  
Schedule model x  
Sector/risk group x  
HR signal settings   x
Social security tax settings x  
Branches x  
General ledger scheme x  
Salary tables x  
Systeem wage codes x  
Systeem hour codes x  
Leave models x  
Overview: Read Write
Accountant - Run Teller   x
Accountant - Sent signals   x
Accountant - Absence XML messages   x

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...