Lönekörning beräkning

Administratörer kan använda Räknaren för att räkna hur mycket ett företag har bearbetat under en period. Det går att räkna till exempel körningar, lönedeklarationer och användarkonton. Översikten visas per koncern.

Obs! När företaget är markerat som test i företagsinställningarna kommer de anställda inte att visas i alternativet Employee Run.

 

Lönekörning beräkning

mceclip0.png

Klicka på "Lönekörning beräkning" på fliken Översikter.

 

Att beräkna

mceclip1.png

1. Välj antal.

2. Välj en etikett vid behov, du kan även välja att markera alla etiketter.

3. Välj det år du vill beräkna.

4. Klicka på antal.

 

Tillgänliga antal

Följande antal kan väljas, visningen är per period:

1.Företagskörning: det räknas hur många körningar som gjorts hos alla företag och koncerner

2. Lönedeklaration (XML): det räknas hur många lönedeklarationer som gjorts för alla företag och koncerner

3. HR-anställd: det räknas hur många anställda som är anställda av alla företag och koncerner.

4. Anställd anställd: det räknas hur många nyanställda som har anställts av alla företag och koncerner.

5. Anställdkörning: det räknas hur många anställda som har ingått i en körning på alla företag och koncerner (om ett schema med mer än 0,00 timmar är aktivt på anställdnivå, under den aktuella perioden kommer den anställde att ingå i räkningen )

6. Anställd som slutar: det räknas hur många anställda som lämnat anställningen för alla företag och koncerner.

7. Användarkonto (dokumentvisare): det räknas hur många dokumentvisare det finns hos alla företag och koncerner.

8. Användarkonto (kund): det räknas hur många unika kundinloggningar det finns hos alla företag och koncerner.

9. Användarkonto (chef): det räknas hur många unika chefsinloggningar som finns hos alla företag och koncerner.

10. Användarkonto (anställd): det räknas hur många unika medarbetarinloggningar det finns hos alla företag och koncerner.

 

Obs: det går inte att räkna årsredovisningar som skapats via lönberäknaren. I Nmbrs skapas årsredovisningarna när den senaste körningen har körts, eller när en anställd lämnat företaget. En Global Export kan köras för att räkna antalet årsredovisningar och på så sätt kan man se hur många anställda som fortfarande är anställda (och har årsredovisning) och vilka anställda som lämnat anställningen under året (och därför även har årsredovisning) .

 

Översikt

mceclip4.png

mceclip5.png

 

Du får då en översikt per period och summan av de utvalda företagen.

 

Färger i löneberäknaren

Det högsta talet är alltid det mörkaste; om '1' är den högsta siffran i löneberäknaren blir den svart. När '2' är den högsta siffran i löneberäknaren blir den mörkast och så vidare.

Raderade eller duplicerade koncerner

När företag/koncerner tas bort under en koncern förblir de synliga under hela året. Exempel: Ett bolag skapades 2017, men raderades 2018. Detta bolag/koncern kommer att synas under hela 2017. Anledningen till detta är att det kan ha varit körningar för dessa bolag 2017. Räknaren visar därför hela året.

Om detta inte önskas kan du göra koncernen osynlig under koncerninställningarna på högsta nivå. Detta kommer då inte längre att visas i körräknaren. Detta är inte möjligt om koncernen själv har tagits bort.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...