Att lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer till koncerner, företag och anställda. Du kan till exempel skapa översikter av dessa kommentarer.

Den här sidan beskriver hur du kan lägga till dessa kommentarer och hur du kan skapa en översikt över dem.

Observera: endast den användare som har lagt till den här kommentaren kan ta bort den om det behövs. Dessutom är vissa funktioner som beskrivs i denna artikel endast tillgängliga för administratörmiljöer!

Att lägga till kommentarer

280.png

Du kan lägga till kommentarer på koncernnivå, företagsnivå och medarbetarnivå. Du kan göra detta med hjälp av pratbubblans knapp på koncernnivå, företagsnivå och medarbetarnivå. En ny dashlet har också skapats för dessa kommentarer på företags- och medarbetarnivå.

281.png

Lägg till en kommentar. Det finns ingen gräns för antalet tecken som kan läggas till i kommentarsfältet.

282.png

En översikt över kommentarerna visas på varje nivå. Detta finns i översikten "Kommentarer". Kommentarerna sorteras efter nivå (Koncern, Företag och Anställd) och därefter i alfabetisk ordning.

I den här översikten kan du till exempel justera kommentarer genom att klicka på dem.

Här skiljer man på aktiva och arkiverade kommentarer. Du kan skapa rapporter över aktiva kommentarer, dessa visas sedan i arbetsflödet och i guiden. Du kan också skapa rapporter över arkiverade kommentarer, även om dessa inte visas i arbetsflödena och guiderna.

1. Här kan du filtrera på typen av kommentarer. Dessa är aktiva kommentarer och arkiverade kommentarer och du kan även ange att du vill se alla kommentarer.

2. Här kan du se när denna kommentar skapades och vem som skapade kommentaren.

3. Här kan du arkivera kommentaren.

4. Här kan du radera kommentaren.

 

Kommentarer i workflow och wizards

På alla tre tillgängliga nivåer kan du se antalet aktiva kommentarer för den aktuella perioden bredvid pratbubblans knapp.

283.png 

Du kan se kommentarerna när du har klickat på kommentarer i arbetsflödet eller i guiden.

Du kan inte öppna dessa kommentarer, men du kan hämta dem på flera nivåer:

- Workflow Masternivå eller Företagsnivå, via fliken 'Lönekörning'

- Workflow fliken

- Wizard Workflow företag körning

- Wizard Workflow arbets period

- Wizard Workflow skattedeklaration

- Wizard Workflow Pensionexport

 

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...