Retroaktiv korrigeringskörning

Nmbrs Sverige har en unik funktion för retroaktiva korrigeringskörningar där du enkelt kan justera information i en tidigare period. Efter en korrigering kommer systemet automatiskt att beräkna ändringarna som gjorts. I den här artikeln kan du läsa mer om vad du kan korrigera och hur du utför en retroaktiv korrigeringskörning. 

 

Vad kan Nmbrs korrigera? 

Om du behöver ändra, till exempel en anställds lön, schema, semester, bonus, skatt m.m kan du gå till den period från det att ändringen ska gälla, lås upp till osäkert läge och ändra till rätt inställning. Lönespecifikationen kommer då automatiskt att räknas om när du utför en korrigeringskörning. Eventuella skillnader kommer vara synliga på lönespecifikationen med korrigeringen.

Ändringar i bruttolönen beskattas och bokförs enligt kontantprincipen. I vissa fall är det möjligt att ändra bokföringsunderlagen till periodiseringsprincipen. (läs mer här).

Om du ändrar något i en föregående period på företagsnivå kommer alla anställda att bli inkluderade i korrigeringskörningen. 

 

Kontantprincipen

Enligt Skatteverket måste företag betala arbetsgivaravgifter och rapportera in preliminärskatt enligt kontantprincipen. Det innebär att ändringar som görs bakåt i tiden och påverkar bruttolönen ska beskattas i den period som utbetalningen inträffade. I Nmbrs hanteras alla ändringar som sker retroaktivt och som resulterar i ett bruttobelopp med kontantprincipen.

Var uppmärksam på att skatteinställningarna SINK 25% och Skattelättnad 25% inte kan korrigeras i en retroaktiv lönekörning enligt kontantprincipen. Det kan medföra konsekvenser på hur utbetalningar beskattas om du ändrar dessa skatteinställningar i en föregående period.

 

Lönekörning

Det finns två sätt att skapa en korrigeringskörning på. Du kan göra ändringar i en föregående period tillsammans men en normal lönekörning eller skapa en separat korrigeringskörning endast för ändringarna som gjorts. 

Endast en korrigeringskörning

mceclip8.png

 

Normal lönekörning + korrigering

mceclip9.png

 

Hur ändrar jag lön retroaktivt?

Exempel
Ditt företags nuvarande period är 2020-06 (företaget har förskottslön). Lisa har 30 000 kr i månadslön och det har bestämts efter månader av förhandlingar att hennes lön ska höjas till 35 000 kr från och med 1 februari 2020. Lisa har dessutom varit sjuk i 3 dagar och haft 3 dagars semester i mars.

 

Välj period

Uppe i högra hörnet byter du till den period som du vill ändra i.  Du behöver låsa upp hänglåset för att kunna ändra inställningarna i en tidigare period. I det här fallet vill vi att ändringen ska gälla från och med 2020-2.

mceclip5.png

 

Ändra lönen

Öppna modulen för 'Lön' och ändra till den lön som den anställde skulle ha haft. I detta fall skulle Lisa haft, 35 000 kr. 

mceclip11.png

 

Lönekörning (med korrigering)

När du utför en normal lönekörning för 2020-6 kan du se att det finns en korrigeringskörning för perioden mellan 1/2-2020 och 31/5-2020. Genom att klicka på 'kör alla period(er) inkl. retroaktiv korrigering' kommer alla ändringar för Lisas lön att synas på lönespecifikationen för 2020-6. 

mceclip12.png

 

Gammal lönespecification 2020-4 (med sjukfrånvaro och semester)

I period 2020-4 då Lisa var sjuk och på semester var beloppet tidigare baserat på hennes lön vid det tillfället, 30 000 SEK. (Företaget har förskottslön).

mceclip14.png

 

Lönespecifikation 2020-6 med korrigeringar från 2020-2

På den nya lönespecifikationen för 2020-6 (lönespecifikation per körning) kan du se att Lisas nya lön samt korrigeringen för lönehöjningen på 5000 SEK från 2020-2 till 2020-5.

Dagarna i period 2020-4 då Lisa var sjuk och på semester har ändrats eftersom att beräkningarna för sjukfrånvaro och semester är baserade på arbetstagarens lön. Nmbrs beräknar automatiskt skillnaden.

Alla korrigeringar är beskattade enligt engångsskattetabell eftersom att det inte är en normal utbetalning.

mceclip13.png

 

Skapa en korrigeringskörning i föregående år

Du kan läsa mer om hur du gör en korrigeringskörning för föregående år. Det är en steg-för-steg guide och ofta behövs en uppföljning med en korrigeringskörning i nuvarande år. 

 

Skapa en korrigeringskörning i nuvarande år

Här har du en steg-för-steg guide för hur du gör en korrigeringskörning för nuvarande år.

 

Radera retroaktiva ändringar

Du kan läsa mer om hur du raderar retroaktiva ändringar.


Negativa värden i korrigeringar 

När du utför en retroaktiv lönekörning med en negativ betalning för den anställde, se till att den anställde har gått med på detta och godkänner att återbetala beloppet. Ett negativt värde kan inte bli reducerat från den anställde av Nmbrs via den vanliga betalningsfilen och du måste justera bruttobeloppet till 0. 

Bruttobeloppet behöver vara 0 eftersom att Skatteverket inte kommer acceptera en negativ bruttolön och negativa skatter i arbetsgivardeklarationen. 

 

Bokföringsunderlag

Bokföringsunderlag via integration behandlas automatiskt enligt kontantprincipen. Läs mer här om de olika bokföringsprinciperna.

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...