Ändra löneinställningar på olika nivåer

Observera: Som administratör kan du ordna löneinställningarna på två nivåer. Nämligen via fliken 'Inställningar' och på koncernnivå. Skillnaden mellan dessa två metoder är mycket viktig.

fliken "Inställningar".

289.png

Fliken "Inställningar"

Här kan du göra justeringar i dina huvudkontor, mastertimmemodell, masterlönemodell och ditt huvudbokschema.

När du gör en justering här kommer detta att justeras i hela systemet. Det betyder: för alla dina kunder.

Om du justerar en timkod kommer denna att visas för alla dina koncerner.

Koncern nivå

290.png

Gå till koncernnivån via fliken "Utforskare".

Här kan du göra justeringar i Filialer, timmodellen, lönemodellen och koncernens huvudboksschema.

När du gör en justering här ändras detta endast för just denna koncern. Detta betyder: endast för denna klient.

När du justerar en timkod så syns denna INTE för alla andra koncerner.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...