Sammansatt timlön (beräknad timlön 2 eller 3)

En sammanlagd timlön är en timlön som består av olika lönedelar. Du kan ange vilka lönedelar det är.

Observera: de typer av timmar som du har angett som timlöneslag 'beräknad timlön 2 eller 3' måste ha ett högre lönekodnummer än den lönekod som du vill ha med i beräkningen (i exemplet nedan kan du får endast lönedelar att räknas som är lägre än utgående lönekod W4400).

Den beräknade timlönen är då summan av alla lönekoder som du har lagt in i basen för den sammanlagda timlönen. Du kan räkna ut två sammanlagda timlöner.

I timmodellen kan du beräkna en timkod för denna sammanlagda timlön. För detta kan du använda beräknad timlön 2 (bas 10302) eller beräknad timlön 3 (10303)berekend uurloon 3 (grondslag 10303):

133.png

 

Gå till lönemodellen och välj de lönekoder som du vill kombinera för den sammanlagda timlönen. Lägg till baser för varje lönekod; välj bas 10302 eller 10303 för detta:

 

Timlönen som används för att göra beräkningar har nu ett annat värde på lönebeskedet än den beräknade timlönen:

 

Pensionering & tilläggsersättning med timtyper "beräknad timlön 1 eller 2"

Det här fungerar inte. Om en anställd är pensionerad är det inte längre möjligt att arbeta med följande dashlets:

  • Lön
  • Fasta lönedelar

Eftersom beräknad timlön 1 eller 2 handlar om timlönen från panelen Lön, är denna kombination inte möjlig.

Det finns två möjliga lösningar: 

  • Du behandlar dessa timmar inom den periodtyp under vilken den anställde fortfarande arbetar (slutperiod); eller
  • du räknar ut beloppet och lägger in detta som en engångslönedel.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...