Företagsperiod

När användaren skapar ett företag väljs företagsperioden. Företagsperioderna fastställer betalningscykeln för ett företag. När företagsperioden har skapats kan den inte ändras.

Period-typer för företag 

För att få fram företagets periodtyp använder du operationen

Company_GetCurrentPeriod från CompanyService eller Employee_GetCurrent från EmployeeService.

För att få fram företagsnummer (CompanyId for method Company_GetCurrentPeriod) se How to get CompanyId?

För att få fram den anställdas ID (EmployeeId for method Employee_GetCurrent) se How to get EmployeeId?

Om begäran lyckas får du fram en period  i formatet = åååå-pp-typ där:

  • M - månad företag. Totalt 12 perioder.
  • W4 - 4 veckors företag. Totalt 13 perioder.
  • W1 - 1 vecka företag. Totalt 52 perioder. År 2026 finns det 53 perioder

 

Företagets nuvarande period 

Majoriteten av informationen i Nmbrs är periods-baserad. Med metoderna ovan kan du också få fram den aktuella perioden för företaget. Det är viktigt att veta den aktuella perioden för företaget  när du vill få information från eller skicka information till Nmbrs.

När du känner till den nuvarande perioden för företaget vet du att all information som du kommer att skicka under aktuell period kommer att behandlas i lönelistan.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...