API - skillnader mellan NL och SE

Nmbrs-applikationerna har olika lönefunktioner tillgängliga för NL och SE. Lönerelaterade moduler är landsspecifika, därför måste olika funktioner finnas tillgängliga för att hantera dem. API:et följer samma logik som webbappen och när det finns olika moduler erbjuder API:n olika nycklar.

Ordlista

Modul: en specifik funktion i Nmbrs

dashlet.png

 

Överensstämmande nycklar

De flesta modulerna använder enhetliga nycklar (calls) för NL och SE.  

 

Exakt the same 

  • Timkomponenter
  • Lönekomponenter (Lönedelar)
  • Bankkonto

Skillnader inom en nyckel (call)

Personlig info

NL har fler fält att fylla i. Samma anrop kan användas i NL och SE, därför kommer endast de tillgängliga fälten att visas i SE.

image-20200604-110644.png

Address

Husnumret/suffixet är den enda skillnaden mellan NL och SE.

image-20200604-111017.png

Lön

I NL används lönetabeller, men inte i SE.

image-20200604-110822.png

Kontrakt

På grund av förändringarna i arbetsmarknadslagen (WAB - Wet Arbeidsmarkt inBalans) har NL två ytterligare fält än SE gällande kontrakt: skriftligt kontrakt och kontraktstimmar per vecka.

image-20200604-111219.png

 

Avskilda nycklar

Vissa moduler är helt olika i NL och SE, och följaktligen i API.

 

Schema 

NL -> Schema [Schedule_Get, Schedule_GetAll_AllEmployeesByCompany, Schedule_GetCurrent, Schedule_GetList, Schedule_Update, Schedule_UpdateCurrent]

SE -> Tidsschema [TimeSchedule_AllEmployee_GetListByPeriod, TimeSchedule_DeleteByID, TimeSchedule_GetAll, TimeSchedule_GetListByPeriod, TimeSchedule_Insert]

image-20200604-111454.png

Tidsregistrering 

Finns endast i SE. 

image-20200604-111909.png

 

Hur vet man vilka nycklar som är avsedda för NL resp. SE?

På specifikationen finns en "märkning" NL-only eller SE-only som identifierar vilka nycklar som är landsspecifika.

Det finns också en felkod som informerar utvecklaren när ett nyckel inte är tillgänglig för det valda landet:

3001: This call is not available in your country

Till exempel, om nyckeln TimeRegistration_GetList anropas för autentisering av en användare som tillhör NL-miljön, kommer det att returnera ovanstående felmeddelande.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...