API - skillnader mellan NL och SE

Nmbrs-applikationerna har olika lönefunktioner tillgängliga för NL och SE. Lönerelaterade moduler är landsspecifika, därför måste olika funktioner finnas tillgängliga för att hantera dem. API:et följer samma logik som webbappen och när det finns olika moduler erbjuder API:n olika nycklar.

Ordlista

Modul: en specifik funktion i Nmbrs

dashlet.png

 

Överensstämmande nycklar

De flesta modulerna använder enhetliga nycklar (calls) för NL och SE.  

 

Exakt the same 

  • Timkomponenter
  • Lönekomponenter (Lönedelar)
  • Bankkonto

Skillnader inom en nyckel (call)

Personlig info

NL har fler fält att fylla i. Samma anrop kan användas i NL och SE, därför kommer endast de tillgängliga fälten att visas i SE.

image-20200604-110644.png

Address

Husnumret/suffixet är den enda skillnaden mellan NL och SE.

image-20200604-111017.png

Lön

I NL används lönetabeller, men inte i SE.

image-20200604-110822.png

Kontrakt

På grund av förändringarna i arbetsmarknadslagen (WAB - Wet Arbeidsmarkt inBalans) har NL två ytterligare fält än SE gällande kontrakt: skriftligt kontrakt och kontraktstimmar per vecka.

image-20200604-111219.png

 

Avskilda nycklar

Vissa moduler är helt olika i NL och SE, och följaktligen i API.

 

Schema 

NL -> Schema [Schedule_Get, Schedule_GetAll_AllEmployeesByCompany, Schedule_GetCurrent, Schedule_GetList, Schedule_Update, Schedule_UpdateCurrent]

SE -> Tidsschema [TimeSchedule_AllEmployee_GetListByPeriod, TimeSchedule_DeleteByID, TimeSchedule_GetAll, TimeSchedule_GetListByPeriod, TimeSchedule_Insert]

image-20200604-111454.png

Tidsregistrering 

Finns endast i SE. 

image-20200604-111909.png

 

Hur vet man vilka nycklar som är avsedda för NL resp. SE?

På specifikationen finns en "märkning" NL-only eller SE-only som identifierar vilka nycklar som är landsspecifika.

Det finns också en felkod som informerar utvecklaren när ett nyckel inte är tillgänglig för det valda landet:

3001: This call is not available in your country

Till exempel, om nyckeln TimeRegistration_GetList anropas för autentisering av en användare som tillhör NL-miljön, kommer det att returnera ovanstående felmeddelande.

Kommentarer

Knowledge base