Ställ in eller ta bort kostnadsställen och kostnadsenheter

Inom Visma Nmbrs kan du skapa flera kostnadsställen och kostnadsenheter. I den här artikeln kommer vi att täcka följande ämnen.

 

Hur skapar jag kostnadsställen och kostnadsenheter?

Du kan skapa kostnadsställen och kostnadsenheter på företagsnivå. Via inställningarna navigerar du till alternativet 'Kostnadsställen'. Välj 'Lägg till kostnadsställe' här. Detsamma gäller kostnadsenheter.

mceclip3.png


Hur kopplar jag kostnadsställen och kostnadsenheter till anställda?

Öppna 'Kostnadsställe'-dashlet hos relevant anställd. Genom att välja 'Ändra kostnadsställe' kan du välja ett kostnadsställe och koppla det till medarbetaren. När du väljer 'nytt kostnadsställe' skapas ett nytt kostnadsställe på företagsnivå. Obs: detta är inte kopplat till den anställde.

Cost_center.gif

 

Procentandelen 100 % anges som standard; tryck på "+"-tecknet efter procentsatsen för att lägga till det. Du måste först spara detta kostnadsställe innan du anger ett andra kostnadsställe (till en annan procentsats).

Cost_center2.gif

Det är också möjligt att importera kostnadsställen och transportörer för flera anställda samtidigt. Följande artikel förklarar hur du gör dettas: Importera kostnadsställen

 

Kan jag också se kostnadsställen och kostnadsenheter i journalposterna?

Journalanteckningar per kostnadsställe/bärare finns tillgängliga via lönehandlingarna. Genom att klicka på 'Ändra synliga dokument' i instrumentpanelen kan du välja dessa journalanteckningar. De blir då synliga i lönehandlingarna.

mceclip4.png

 

Om du vill se en uppdelning per anställd / kostnadsställe / transportör kan du använda 'Journalrapporten'.

mceclip5.png

 


Hur tar jag bort kostnadsställen och kostnadsenheter?

Du kan ta bort ett kostnadsställe på företagsnivå. I vissa fall kan du inte ta bort ett kostnadsställe. Situationerna beskrivs nedan:

1. Kopplad till en anställd

Lösning:
Via ``Journalrapporten' kan du snabbt få reda på vilken medarbetare ett kostnadsställe eller transportör är kopplat till. Gå sedan till berörd medarbetare. Kontrollera om du är i rätt period och öppna låset vid behov. Välj 'Ändra kostnadsställe' och ta bort med krysset.

Cost_center3.gif

 

2. Är kopplad till en löne/timmarskomponent på anställdnivå

Lösning:
Ändra eller ta bort kostnadsstället på löne- eller timkoden på anställdsnivå. Därefter kan du räkna om journalanteckningarna via företagsinställningarna. Kostnadsstället och/eller transportören ingår då inte längre i journalanteckningarna.

mceclip6.png

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...