Export Bokföringsunderlag

Efter genomförd lönekörning är det möjligt att generera bokföringsunderlagen via funktionen 'Export Bokföringsunderlag för den aktuella lönekörningen. Härifrån kan bokföringsunderlagen skickas till ett bokföringsprogram och/eller laddas ner separat.

Inom denna funktion är bokföringsunderlagen med det genererade innehållet alltid tillgängliga, även när lönekörningen som bokföringsunderlagen baseras på tas bort. När bokföringsunderlagen ska räknas om har detta ingen effekt på bokföringsunderlagen som tidigare skapats i ‘Export Bokföringsunderlag’.

Hur du Skapar en Mall 

För att kunna använda exportfunktionen för bokföringsunderlagen måste rättigheterna för denna funktionalitet först aktiveras i användarmallen. Läs den här artikeln  som beskriver hur du ändrar mallar: 'Att ändra mallar'

Screenshot_2022-05-27_at_15.54.25.png

Hur du använder funktionen 'Export Bokföringsunderlag' 

Journalexporten hittar du under fliken 'Lönehantering' eller i menyn till höger. I Journalexporten kan du skapa journaler (1) och markera dem som skicka (2), eller skicka dem direkt till det länkade bokföringssystemet. När en integration ställs in på Masterlevel kommer ikonen för bokföringsprogramvaran att visas vid (2).

Screenshot_2022-05-27_at_16.07.41.png

Ta bort körningar och bokföringsunderlag i 'Export Bokföringsunderlag'

När ett bokföringsunderlag är baserad på en lönekörning som har raderats, förblir bokföringsunderlaget tillgänglig via funktionen 'Export bokföringsunderlag'. Varningsikonen indikerar att den aktuella lönekörningen har raderats.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...