Kontoplan & Bokföringsunderlag

Denna Visma Nmbrs-funktion kan fungera eller se annorlunda ut beroende på vilket land den riktar sig mot.

Nedan hittar du en direktlänk till den lands-specifika förklaringen för denna fråga.

Denna artikel beskriver hur man arbetar med kontoplan och hur bokföringspost kan ställas in och uppvisas. Den förklarar också de cost allocations som kan tillämpas, samt export och eventuell integrering av bokföringsposter.

Följande ämnen berörs i denna artikel:

 

Kontoplan 

Artiklarna nedan beskriver hur en kontoplan kan skapas, ändras och/eller tas bort:

 

Bokföringsunderlag 

Artiklarna nedan beskriver hur och var bokföringsposterna uppvisas:

Kostnadsfördelning

Det är möjligt att ange en kostnadsfördelning. Du kan koppla en anställd till ett eller flera kostnadsställen (och/eller kostnadsenheter).

Du kan också påverka denna kostnadsfördelning genom att lägga till en lönekart eller timkod  (arbetad) i kostnadsstället:

  

Integration och exportjournaler

Bokföringsposterna kan exporteras som .pdf, .xlsx, .txt och även i andra format som kan läsas i ditt bokföringsprogram. Artikeln nedan beskriver vilka exportformat som kan laddas ner från Visma Nmbrs.

Det finns en integration mellan Visma Nmbrs och ett par bokföringsprogram. Detta innebär att bokföringsposter direkt kan skickas till eller hämtas från Visma Nmbrs till bokföringsprogrammet. Detta gäller för följande program:

 

Skicka Bokföringsunderlag 

För att skicka bokföringsunderlagen till ett bokföringssystem kan du använda funktionen “export bokföringsunderlag”:

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...