Sätt upp integration med Visma.net

Den här artikeln kommer att förklara integrationen med Visma.net. Följande ämnen kommer att tas upp:

 

  1. Visma.net auktorisering
  2. Skicka bokföringsunderlag till Visma.net
  3. Felmeddelanden Visma.netVänligen observera!

  • Underlagen kan inte skickas när företaget är markerat som "Testföretag" eller när koncernen är blockerad.
  • Det finns ingen XML-nedladdningsfil. För att skicka till Visma.net används ett annat format som inte går att ladda ner.

Visma.net auktorisering

Kontrollera mallinställningarna i Visma Nmbrs

Ställ först in rättigheterna för Visma.net att "skriva" i den använda mallen. Läs den här artikeln hur du justerar mallar: Justera mallar

Skapa ett Visma.net-konto i Visma Nmbrs

För att ställa in integrationen, gå till Visma.net-inställningarna på masternivå under rubriken 'Integration'. Skapa ett nytt konto (1) som sedan måste auktoriseras. Efter att ha angett ett användarnamn kan du auktorisera ett visma.net konto genom att klicka på Visma-ikonen (2).

 

Screenshot 2024-06-26 at 15.01.59.png

Inställningar -> Integrationer -> Visma.net


1. Lägg till Konto


 

Screenshot 2024-06-26 at 14.40.26.png

2. Auktorisera via att klicka på ikonen och du loggar in på visma.net för att välja vilket företag

 

3. Sen går du till administrationer och väljer användare och länkar till Nmbrs företag

Screenshot 2024-06-26 at 15.07.02.png

 

 

 

Format BAS och Format PNL

 

(Valfritt) Fyll i Format BAS Du lägger till det i Inställningar lönedokument
Välj redovisningsprogramvara Visma.net: Definiera formatet av BAS-värdet. Kontona inom denna intervall kommer INTE att bokas på kostnadsställe/kostnadsenhet. Använd [09], inledande siffror och bokstäver som är möjliga är te.x. [0-3][0-9][0-9][0-9]

-Format PNL: Definiera formatet av PNL-värdet. Kontona inom denna intervall kommer att bokas på kostnadsställe/kostnadsenhet. Använd [09], inledande siffror och bokstäver som är möjliga är te.x. [4-9][0-9][0-9][0-9].

3. Tryck på den gröna knappen "spara"

 

Screenshot 2024-06-26 at 14.33.52.png

 

 

 

Skickar till Visma.net

 

Att skicka underlagen

När integrationen är färdigställd kan bokföringsunderlagen Exportera på företagsnivå användas för att vidarebefordra journalanteckningarna till Visma.net. Se den här artikeln för mer information:
Journalposter Export.

När tidskrifterna skickas till Visma.net blir logotypen mörk.

Skickar rättelser till Visma.net

När en journal skickas som innehåller en rättelse bokförs den i den period korrigeringen ska gå över.

Detta kan ses i exemplet nedan. Det är en normal körning i mars med korrigeringar under de senaste månaderna. Journalens referens är lika med normalkörningen, men bokförs i den period som korrigeringen sker, i detta fall januari och februari.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...