SEPA-bankfil ISO20022/pain.001

 

Bakgrund

De svenska bankerna går från att använda Bankgirot filen till att ersätta den med SEPA-fil (ISO20022/pain.001). I den här artikeln kan du se när vi har stöd för det nya filformatet för respektive bank.

Observera! Om du har Nordea som bank vänligen följ stegen längst ner i artikeln. 

När finns SEPA-filen tillgänglig för vår bank?

Bank Stödjer inte bankgirot from Finns i Visma Nmbrs
Danske bank 1 april 2022 Ja
Handelsbanken 31 mars 2022 Ja
Swedbank 1 februari 2023 Ja
Nordea 1 april 2023 Ja
SEB 1 mars 2023 Ja
DNB 1 mars 2023 Ja

Inställningar för företaget

För att ha möjligheten att skapa en giltig SEPA fil som kan laddas upp hos banken måste företaget ha fyllt i.
1. 'Bankgirot Kundnummer' och 'Bankgironummer'
eller
2. 'IBAN'

Observera! Har du Nordea som bank ska du fylla i kundnummer som består mellan 10-18 siffror i fältet "Bankgirot kundnummer" Mer information om Nordea längre ner i artikeln. 

 

 


Du hittar modulen för 'Bankkonto' på företagsnivå under fliken 'Generell'. 

Screenshot_2022-03-23_at_09.09.06.png

 

Inställningar för anställd

I 'Personlig info' på anställdnivå lägger du in den anställdes bankkontonummer eller IBAN.


SEPA-fil i Lönedokument

SEPA filen hittar du bland lönedokumenten. Lönedokumenten finns tillgängliga under fliken 'Lönekörning' i modulen 'Lönedokument', på företagsnivå. Rapporten skapas i samband med en lönekörning och speglar värdena i lönekörningen.

 

Screenshot_2022-03-23_at_09.15.36.png

 

Ändra utbetalningsdatum 

Om du önskar ändra utbetalningsdatum kan detta göras direkt i dokumentet, innan filen har laddats ner. Som standard är datumet inställt på den 25:e i månaden, såvida den 25:e inte inträffar under en helgdag. Du kan också ändra standarddatumet i modulen 'Företagsinställningar' under fliken 'Generell' på företagsnivå. Observera att Nordea och SEB har en behandlingstid på 1 bankdag för betalningen, ni behöver därför ställa in datumet t.ex. den 24 för att utbetalningen ska gå ut den 25.

Screenshot_2022-03-23_at_09.23.50.png

 

 

Ladda ned filen

SEPA-filen kan laddas ned i .xml format som sedan kan laddas upp via internetbanken. Klicka på 'Ladda ner SEPA fil' direkt i dokumentet. Det är även möjligt att ladda ner i PDF format.

 

Screenshot_2022-03-23_at_09.23.50.png

 

Nordea
Nordea har 2 kundinloggning — Corporate Access och Nordea Business, det finns olika sepa spec till de. Corporate Access SEPA kräver signer id och i Nmbrs använder vi organisationsnummer för att registrera signerid, i vissa fall kan man även behöva fylla i BIC. I övrigt så finns det text längd limitations. Se nedan: 
  1. Det finns text längd validation för nordea sepa: dvs meddelandet får inte överstiga 12 tecken
  2. kunden bör använda “organisationsnummer”fält för att fylla i signerid

 

DNB

Observera använder ni SEPA filen till DNB bank behöver de anställdas bankkonto vara svenskt. Det går inte att göra löneutbetalningar till IBAN kontonummer i DNB.

 

1. Betalningsdatum är den dagen lönemottagaren ska ha sin lön på sitt konto. Fil ska skickas in senast kl 13.30 dagen innan RequestedExecutionDate
2. Använd “Bank kundnummer” i företagsinformation dashlet - bankkonto för att fylla i divisionsnamn
3. Använd “organisationsnummer” företagsinformation dashlet - bankkonto för att fylla i abonnemangsnummer i DNB

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...