Collectum - Tjänstepension ITP

I Nmbrs skapar du enkelt en fil med löneuppgifter av anställda med tjänstepension ITP 1 och ITP 2. Filen laddas upp på Mina sidor på Collectums hemsida. I den här artikeln kan du läsa mer om de nödvändiga inställningarna på företags- och anställdnivå och hur du skapar filen.

 

Anställd Exportinställningar

I modulen 'Exportinställningar' måste de anställda ha Anställningstyp: Tjänsteman för att inkluderas i filen. Anställda som har Anställningstyp: Arbetare, VD och/eller Delägare ifylld är inte inkluderade i filen.

collectum.png

ITP 1 eller ITP 2

Anställda som är födda 1979 och senare är automatiskt ITP 1 och anställda som är födda 1978 och tidigare är automatiskt ITP 2. Alternativet 'ITP 2 som väljer ITP 1' är endast valbart för anställda födda 1978 och tidigare.

collectum_2.png

 

Företagsnivå Pensionsexport inställningar

I modulen 'Pensionsexport inställningar' skapar du inställningar för Collectum och fyller i kostnadsställe och avtalsnummer. Flera företag i en koncern kan länkas till samma export om de är kopplade till samma avtalsnummer.

 

collectum_3.png

 

Du måste bocka i checkrutan för inställningarna som ska gälla för företaget.

 

collectum_4.png

 

Observera! Uppgifter i modulen 'Organisationsnummer' måste finnas för att kunna skapa en fil till Collectum.

 

Workflow inställningar

För att automatiskt skapa filen till Collectum via Workflow.

 

Pensionsexport

I modulen 'Pensionsexport' som du hittar på företagsnivå kan du skapa filer till Collectum. När du har gjort en lönekörning är det möjligt att skapa en fil förutsatt att du har ställt in de nödvändiga inställningar på företags- och anställdnivå.

 

Skapa Collectum-fil

Workflow

Du skapar filen via Workflow genom att klicka på pilen vid 'Pensionsexport'. För att lägga in detta i din Workflow läs mer här.

 

collectum_5.png

Pensionsexport

Via modulen 'Pensionsexport' kan du skapa en fil genom att klicka på '+Ny export'.

collectum_6.png

 

Kontrollera fil

Du kontrollerar filen genom att öppna översikten av filen. I översikten kan du se vilka anställda som är med och vilka uppgifter som finns i filen. Det går att ladda ner översikten i ett pdf-format.

Workflow

collectum_7.png

Pensionsexport

collectum_8.png

Översikten

Kommer mer info snart

 

Ladda ner filen

Du laddar ner filen genom att klicka på ikonen för nedladdning i modulen 'Pensionsexport'. Filen laddas ner i ett .xml format på din dator som sedan kan laddas upp på Collectums hemsida.

collectum_9.png

Markera som skickad

I dagsläget finns det ingen möjlighet att skicka filen via API till Collectum utan det måste manuellt laddas upp på Collectums hemsida. För att göra det tydligt i din Nmbrs miljö kan du välja att markera filen som skickad och det går att skicka en avisering till vald kontaktperson.

 

Workflow

collectum_10.png

Pensionsexport

Klicka på brevikonen för att markera filen som skickad. Raden gråmarkeras och status blir 'Markerad som skickad' när du har utfört detta steg. Detta är ett steg i Workflow som måste ställas in, läs mer här.

collectum_11.png

 

Skapa fil för flera företag

Mer information kommer inom kort

 

Korrigeringar och borttagna lönekörningar

Nmbrs varnar användare om en fil inte är i enlighet med lönekörningar som skapats för företaget. Om en användare tar bort en lönekörning efter en fil har skapats eller gör en korrigeringskörning så syns en varningstriangel där informationsknappen vanligtvis syns.

 

I modulen 'Pensionsexport' kan du se att en fil som är i enlighet med de lönekörningar som skapats för företaget har en grön text 'Konsekvent' när du håller muspekaren över i.

 

collectum_12.png

 

Korrigering

Om du har gjort en korrigeringskörning i Nmbrs för en tidigare period och vill att ändringarna ska komma med i filen behöver du radera den tidigare skapade filen för perioden i fråga och skapa den på nytt för att värdena ska uppdateras.

I modulen 'Pensionsexport' syns en varningstriangel och om du håller muspekaren över triangeln står det med gul text 'Inkonsekvent'.

collectum_13.png

 

Borttagen lönekörning

Om du har skapat en fil för en borttagen lönekörning ser du en varningstriangel och om du håller muspekaren över i:et står det med röd text 'Raderad'.

 

collectum_14.png

 

Basvärde för lön

Nmbrs rapporterar månadslönen varje månad för ITP 1 och det baseras på basvärde B11201. Avtalad månadslön rapporteras enbart in vid en nyanmälan av anställd med ITP 1 och värdet baseras på B11320 / prorata faktor.

Årslönen för ITP 2 är baserat på basvärde B11202 * 12,2. Om en förändring sker på basvärdet rapporteras värdet in i sektionen löneändring.

 

Övergång från ITP 2 till ITP 1

En anställd med en lön som överstiger tio inkomstbasbelopp kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja att gå över till ITP 1. Övergången kan inte anmälas via fil utan ska anmälas på blanketten Anmälan om övergång till ITP 1. 

 

Avanmälan

I dagsläget görs en avanmälan i filen när den anställde har ett 'Ur tjänst datum' och anledningen som fylls i är avslutad tjänst. Avanmälan görs i den period som överensstämmer med 'Ur tjänst datum'. 

Om du vill göra en avanmälan på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller annullera en registrerad avanmälan behöver du göra det manuellt.

 

Felmeddelanden

 

Vanligt förekommande felmeddelanden när du försöker skapa filen.

 

Error meddelande Förklaring
Error code: [Invalid XML schema: The element 'GrunduppgifterITP' in namespace 'http://collectum.se/granssnitt/grunduppgifterITP/3.0' has incomplete content. List of possible elements expected: 'User, Filnamn, AvanmalanHandelse, FlyttAnstalldaInomKoncernHandelse, LoneandringHandelse, NyanmalanHandelse' in namespace 'http://collectum.se/granssnitt/grunduppgifterITP/3.0'.] Det finns inga anställda i filen. Detta kan bero på inga 'Exportinställningar' för Anställda eller att det bara finns ITP 2 anställda i företaget.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...