Föräldralön och obetald föräldraledighet

Anställda som omfattas av ett kollektivavtal har ofta rätt till föräldralön från arbetsgivaren, utöver den föräldrapenning de får från Försäkringskassan. Kollektivavtalen har olika bestämmelser och med Nmbrs blir det mycket enklare att hålla reda via vår Föräldralönmodell.

 

 

System Kollektivavtal

Använder du dig av Nmbrs färdiga System kollektivavtal för ditt företag finns inställningarna redan för föräldralön i kollektivavtalet. Du kan se här vilka System kollektivavtal som finns. Om företaget tillämpar andra regler än kollektivavtalet klicka här.

 

Lägg till i användarmall

För att göra modulerna synliga måste du lägga till skrivrättigheter i användarmallarna först. Det finns en modul för Inställningar, Företag och Anställd. Läs mer här om hur du lägger till moduler.

f_r_ldral_n.png

 

Lägg till Föräldralönmodell till dina kollektivavtal

Om du har lagt upp egna kollektivavtal på master- eller koncernnivå behöver du lägga till föräldralönmodell till de kollektivavtal som omfattas av föräldralön. Det är inte obligatoriskt att lägga till modellen.

 

Föräldralönmodell

Screenshot_2020-09-30_at_15.03.51.png

 

1. Lägg till en föräldralönmodell.

Screenshot_2020-09-30_at_14.51.40.png

2. När du har skapat en ny modell finns det standardinställningar. Om kollektivavtalet har andra inställningar klickar du på 'Ändra'.

 

Föräldralön inställningar

Screenshot_2020-09-30_at_14.52.49.png

 

3. Det framgår i kollektivavtalet vilken betalningsmetod, maximal lön (tak för föräldralön) och hur många kalenderdagar med föräldralön efter antal år i tjänst.

 

Kollektivavtal
4. Lägg till föräldralönmodell till ditt kollektivavtal.

 

Föräldralön inställningar företag

Alla inställningar kan överskridas på företagsnivå om något skiljer sig åt från kollektivavtalet. De ändringar som görs på företagsnivå är per kollektivavtal.

Screenshot_2020-09-30_at_15.25.06.png

I det här exemplet har ett företag två kollektivavtal, i kollektivavtal nr 2 ändras 'Maximal lön' och fältet som överskrider inställningar på master-/koncernnivå syns med blå text. Fält som följer kollektivavtalet är i svart text.

 

Föräldralön inställningar anställd

Föräldralönen betalas ut i nuvarande period. För att lägga in föräldralön på en anställd går du till modulen 'Föräldralön inställningar' för den anställde. Det första steget är att lägga in vilket barn föräldralönen avser.
Du kan lägga till fler barn i modulen.

 

 

Föräldralön inställningar

 

Screenshot_2020-09-30_at_15.49.27.png

Beroende på vilket startdatum och den anställdes i tjänst datum lägger Nmbrs in antal betalda kalenderdagar utifrån de inställningar som finns i föräldralönmodellen. Du kan givetvis ändra dagarna.

Screenshot_2020-10-01_at_09.43.03.png

Nmbrs skapar automatiskt en post med föräldralön från startdatumet av föräldralönen och ser till att slutdatum är sista datumet med föräldralön. Du kan redigera start- och slutdatum via redigeringsknappen.

 

Tidregistrering

Screenshot_2020-10-01_at_11.23.55.png

Föräldraledigheten för perioden med föräldralön syns i tidregistreringen.

 

Obetald föräldraledighet

Den del av föräldraledigheten som är obetald lägger du in i tidregistreringen. Om den anställde har föräldralön lägger du in föräldralönen i 'Föräldralön inställningar' och den obetalda föräldraledigheten därefter.

 

Tidregistrering

Screenshot_2020-10-01_at_11.33.26.png

 

Tidregistreringskod '1042 Föräldraledighet (timmar)' och '1043 Föräldraledighet (dagar)' kan kopplas till ett barn som är inlagt i 'Föräldralön inställningar' för den anställde. Det är endast möjligt att välja barn om det gäller betald föräldraledighet. Du har även möjlighet att välja för ett företag med förskottslön om utbetalning skall ske i nuvarande månad eller nästa månad.

 

Observera! Lägger du in föräldraledighet för ett år och det visar sig vara fel slutdatum och den anställde börjar jobba tidigare än planerat så måste du radera hela tidregistreringen.

 

Tidregistrering: Upprepa varje vecka

Screenshot_2020-10-01_at_11.31.31.png

 

För planerad föräldraledighet när en anställd är borta en dag/specifika timmar varje vecka så kan du välja att upprepa ledigheten varje vecka. För att välja när förekomsten slutar fyller du i sista dag. 

 

Radera upprepade tidregistreringar

Screenshot_2020-10-01_at_12.18.25.png

 

Den här händelsen:Tar bort händelsen som du tryckte på ikonen för att ta bort.
Den här och kommande händelser:
Tar bort den händelse du tryckte på och alla planerade händelser efter den händelsen (tar inte bort tidigare händelser).
Alla händelser:
Tar bort alla händelser i upprepa tidregistrering.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...