Skapa ett avvikelseformulär (Business)

Den här artikeln förklarar hur avvikelseformerna kan ställas in. Så att anställda (med anställd login) kan skicka in avvikelseformulär.

Skapa avvikelseformmodell på masternivå

För att kunna använda medarbetarna för avvikelseblanketter måste först en 'Avvikelseformmodell' skapas på högsta nivå (koncernnivå). Modellen kan skapas under Inställningar & Globala inställningar & Avvikelseformulärinställningar. Bilden nedan visar var du kan hitta dessa inställningar:

Screen_Shot_2019-01-07_at_15.19.08.png

Då ser du en standardmodell här som heter Mutation Forms Model (Default). I denna modell är allt ordnat, och inställningarna kan justeras efter önskemål (se nästa avsnitt för mer förklaring). Det är också möjligt att skapa en helt ny modell. Det gör du genom att klicka på 'Ny modell', se bild nedan:

Screen_Shot_2019-01-07_at_15.19.43.png

Här behöver du bara välja ett namn på modellen och sedan klicka på 'Spara'. När den här nya modellen har skapats kan du justera bedömningskedjan på fliken 'Underhåll modell' och lägga till eller ta bort avvikelseformulär.

Behåll avvikelseformmodell

När du väljer 'Modellunderhåll' kan du välja för vilken modell du vill göra justeringar:


Screen_Shot_2019-01-07_at_15.19.59.png


Anställda avvikelseformulär (bedömningskedja)

I den övre delen av modellen kan du sätta upp bedömningskedjan för den anställde för avvikelseformulär. Varje avvikelseförfrågan som en anställd lämnar hamnar i bedömningskedjan. Bilden nedan visar ett exempel på en bedömningskedja för avvikelseformuläret för anställda, som är uppdelat i fyra olika steg:

Screen_Shot_2019-01-07_at_15.21.12.png


I det här exemplet kan du se följande:

Steg 1 - Anställd begär en förändring via ett avvikelseformulär

Steg 2 - Blanketten hamnar hos chefen. I detta fall avdelningschefen, om den anställde inte har en avdelningschef, skickas blanketten till den anställde chefen. Om det inte finns där kommer formuläret att placeras i rutan "Oallokerade förfrågningar".

Steg 3 - Om chefen har godkänt formuläret kommer formuläret att gå till en specifik användare (med företagsinloggning), som definitivt kan godkänna formuläret så att ändringarna i systemet implementeras. Den specifika användaren kan ställas in på företagsnivå, om ingen specifik användare är inställd på företagsnivå skickas formuläret till den företagsinloggning som är aktiv på företaget.

Det är möjligt att ta bort användare från denna kedja. Detta gör du genom att klicka på relevant block och avmarkera kryssrutan. Självklart måste en användare (chef eller kund) alltid vara aktiv för att kunna godkänna medarbetarens avvikelseformulär. Detta steg kommer då att hoppas över i bedömningskedjan. Bilden nedan visar vilken bock som ska stängas av:

Screen_Shot_2019-01-07_at_15.21.41.png

Det är också möjligt att byta användare i kedjan. När du – som visas på bilden nedan – vill ha medarbetarchefen ovan och sedan avdelningschefen. Du kan göra detta genom att klicka på användaren och dra uppåt eller nedåt:

Screen_Shot_2019-01-07_at_15.21.27.png


Anställda avvikelseformulär 

Utöver bedömningskedjan kan blanketterna även väljas här. Detta gör du genom att välja 'Välj ny anställd form':
Screen_Shot_2019-01-07_at_15.22.28.png


Du kan sedan lägga till eller ta bort formulär till modellen genom att aktivera eller inaktivera bockmarkeringen:
Screen_Shot_2019-01-07_at_15.22.41.png

 

Lägg till bedömningskedja till avvikelseformulär för anställda:

I modellerna för medarbetarformulär erbjuder vi möjligheten att skapa flera bedömningskedjor. Detta gör det möjligt att få vissa medarbetarformulär att köra via en specifik bedömningskedja.

 

Screen_Shot_2019-01-07_at_15.24.37.png

 

1. Välj önskad modellavvikelseform.

2. Lägg till en ny bedömningskedja.

3. Justera kedjan enligt önskemål genom att klicka på blocket.

4. Välj önskade medarbetarformulär för denna bedömningskedja.

 

Observera!
Det går inte att välja samma medarbetarformulär för flera bedömningskedjor. När ett visst formulär tilldelas en kedja och sedan väljs i en annan kedja, kommer formuläret att flyttas från kedjan där det först ingick till kedjan där formuläret senast valdes.

Observera! 2
För avvikelseformuläret 'Kontakt' & 'Kontrakt' kan förvaltaren ställas in som slutgiltigt godkännande. Kort sagt, om bedömningskedjan är korrekt inställd (avaktivera företagsgodkännande) kan chefen godkänna och tillämpa dessa formulär.

 

Sätt upp avvikelseformulärmodell på företagsnivå

En avvikelsemodell kan väljas på företagsnivå; du anger att inställningarna i denna modell gäller för detta företag. Detta gör du på företagsnivå i Inställningar & HR Inställningar - & Mutationsformulär inställningar. Välj sedan 'Redigera' och här kan du välja önskad modell. Bilden nedan visar detta:


Screen_Shot_2019-01-07_at_15.26.06.png

Du kan också ställa in specifika användare på företagsnivå, du kan göra detta genom att klicka på det relevanta blocket och välja användaren i rullgardinsmenyn:


Screen_Shot_2019-01-07_at_15.27.26.png


Ställ in lönemodellen för deklarationsformuläret

Om du har angett på anställnings- eller företagsavvikelseblanketten att 'Deklarationsblanketten' finns tillgänglig kan du välja en lönemodell på företagsnivå som innehåller de lönekoder som kan väljas av anställda eller arbetsgivare i deklarationsblanketten. Bilden nedan visar att standarddeklarationsmodellen används:

Screen_Shot_2019-01-07_at_15.28.00.png

Om du vill skapa din egen lönemodell för avvikelseformulären, läs följande artikel om att skapa lönemodeller:

Video's

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...