HR Signal kontakt

I Visma Nmbrs är det möjligt att få aviseringar för olika saker som kontraktsutgång, födelsedag eller sändning av löneskattedeklaration

Den här artikeln beskriver till vem du kan skicka dessa meddelanden och var de är konfigurerade.

Om det finns en bock bredvid en kontaktperson men inget är ifyllt skickas ingen avisering.

HR Signal inställningar

Du kan konfigurera HR-aviseringsinställningarna på huvud-/koncernnivå. För mer information om hur du konfigurerar själva aviseringarna, klicka här.
Här kan du ange vem som ska ta emot särskilda HR-aviseringar.

616.PNG
Skicka aviseringar till en accountantkontakt: Du hittar detta under information på koncernnivå. "Accountantkontakter": om det finns fler än en får alla aviseringen.

Skicka meddelanden till koncernkontakt: Du hittar detta under information på koncernnivå. "Kontaktperson": om det finns mer än en får alla aviseringen.

Skicka aviseringar till första kontaktperson (endast affärsmiljöer) Du hittar detta under information på högsta nivå. "Kontaktperson": om det finns mer än en får alla aviseringen.

Skicka aviseringar till en företagskontakt:
Du hittar detta under allmänt på företagsnivå. "Kontaktperson": om det finns mer än en får alla aviseringen.

Skicka aviseringar till chefens avdelning: Detta hittar du under anställningsavtalet för den anställda. "Avdelning": en chef ska vara knuten till avdelningen. Klicka här för mer information om avdelningar och chefer.


Skicka meddelanden till en chef med anställd ansvar: Du hittar detta under den anställdes anställningsavtal. "Chef".

Skicka aviseringar till en anställd: Aviseringen går till berörd anställd. Inga ytterligare uppgifter behöver matas in för detta.

Skicka meddelanden till frånvarohandläggaren: Denna finns under Frånvaro på koncernnivå. "Frånvarofallshanterare": om det finns fler än en får alla aviseringen.
Klicka här för mer information om handläggare för frånvarofall.

Workflow inställningar


Du kan konfigurera workflow på företagsnivå. För mer information om själva arbetsflödeskonfigurationen, klicka här.
Här kan du ange vem som ska få särskilda workflowaviseringar.

617.PNG
Skicka ett meddelande: Detta måste vara på om du vill att ett meddelande ska skickas. Med workflowåtgärderna "visa dokumentvisare" och "visa anställdas inloggning" skickas aviseringarna automatiskt till klienter med inloggning för dokumentvisare och inloggning för anställda. Inga ytterligare åtgärder krävs för detta.

Företagskontakt: Du hittar detta under allmänt på företagsnivå. "Kontaktperson": om det finns mer än en får alla aviseringen.

Koncernkontakt: Du hittar detta under information på koncernnivå. "Kontaktperson": om det finns mer än en får alla aviseringen.

Revisorkontakt: Du hittar detta under information på koncernnivå. "Redovisningskontakter": om det finns fler än en får alla aviseringen. (Obs: detta är inte revisorns kontaktperson på masternivå.)

Ytterligare kontaktnamn och e-postadress: Detta kan vara en extern person som inte är angiven någon annanstans. Ange namn och e-postadress för den berörda personen.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...