Workflow legend

Definitioner av färger i Workflow

I workflow på Masternivå och Företagsnivå har du en översikt över alla Arbetsflödesuppgifter och du kan se status för uppgifterna för varje period. Varje färg i arbetsflödet har en separat betydelse. I den här artikeln förklaras färgerna.

Screenshot_2020-07-08_at_23.55.24.png

På bilden ovan syns olika arbetsflödesuppgifter som kan delas in i tre olika kategorier.

1.Periodiska uppgifter

Här kan du se vad statusen för perioden är, indikerad för varje period. Färgerna har olika betydelser:

Colour Description
Red There is a task in the period that contains an error message. See the lower section of this article for more information about red tasks.
Yellow The period has started; there are already some completed tasks, but at least one task in the period is not completed yet.  
Blue The period is being processed; no tasks have been carried out yet within the period, but it is the company's current period.
White This is an upcoming period; no tasks are being carried out yet within this period.
Green  All tasks in the period are completed. 


2. Spår

Du kan se statusen för ett visst spår, såsom spåret "Lönekörning" och spåret "Löneskattedeklaration"; färgerna har olika betydelser:

Colour Description
Red There is a task within the track that contains an error message. See the lower section of this article for more information about red tasks. In the image above, this is the case for the 'Wage Tax Declaration' track.
Yellow The track has started, but there are tasks that are not completed yet.
Blue -
White -
Green All tasks within the track are complete.


3. Workflow uppgifter

Inom varje spår finns olika uppgifter, till exempel 'Se över löneutdata'. Färgerna har olika betydelse. För mer information om status kan du gå till relevant dashlet, t.ex. "Löneskattedeklaration":

Colour Description
Grey The task has not yet been completed in this period, and it is not possible for the user to perform this task manually.
Red The task is complete, but there is an Error message. See the section below for further clarification.
Dark Yellow The task is complete, but there is a Warning run check in the run.
Blue The task is being performed, but is not yet complete.  
White The task has not yet been completed in this period, and it is possible for the user to perform this task manually.
Green The task has been executed successfully. For Wage tax declarations, this may mean that it is marked as sent or that it has been received.  

 

Klockor i Workflow

Colour Meaning of the clock
Yellow Upcoming manual task that needs to be handled manually according to the Workflow settings. 
Green The task is scheduled to be carried out automatically and is the next task that will be carried out; by hovering your mouse over the task you will see when that is.

 

Röda uppgifter i Workflow

En uppgift kan visas som röd i arbetsflödet. Det betyder att uppgiften innehåller ett felmeddelande.

Exempel: Om ett fel har uppstått via det automatiska arbetsflödet vid sändning av journalbokningen till redovisningssystemet kommer fältet för 'Skicka journalexport' att färgas rött.

99.png

Om felmeddelandet som är relevant för journalexporten åtgärdas (till exempel manuellt laddat ner utanför systemet och sedan laddat upp i bokföringssystemet) måste arbetsflödesinställningarna genereras. Att generera arbetsflödesinställningarna innebär att man tar en ny titt på vilka uppgifter som har utförts. Om en uppgift i arbetsflödet visas felaktigt även om den utfördes korrekt, kommer genereringsprocessen att markera denna uppgift grön också. Du hittar den här knappen på företagsnivå under "Workflowinställningar":

100.png

Om det röda meddelandet syns för de återstående uppgifterna betyder det att felmeddelandet först måste åtgärdas. Därefter kan uppgiften utföras igen manuellt (som att utföra körningen eller skapa/skicka löneskattedeklarationen).

Föregående år:
Om de röda aviseringarna är synliga under ett tidigare år måste det aktiva året först ändras i Företagsinställningarna till det år då de röda aviseringarna är synliga. Därefter kan arbetsflödesinställningarna genereras igen.

 

Workflow uppgiftslista

Både företagsnivån och fliken Arbetsflöde ger möjlighet att utöka/komprimera uppgiftslistan. Detta kan göras genom att klicka på pilen. I båda fallen kan du utföra översiktsuppgifter direkt från detta arbetsflöde.

Företagsnivå

101.png

Håll musen på fyrkanten till höger om spåret för att se vilken uppgift som måste utföras.

Klicka på triangeln om du vill utöka eller minimera listan.

Workflow flik
102.png

På fliken Workflow kan du utföra uppgifter direkt utan att utöka listan. Du måste först välja en arbetsflödesaktivitet för att göra detta. (1)

Klicka sedan på Uppdatera (2) och här kan du se vilken uppgift du måste utföra (och du kan utföra detta direkt) genom att klicka på uppgiften. (3)

Klicka på triangeln för att utöka uppgiftslistan. (4) Du kommer då att se hela uppgiftslistan och vilken uppgift som måste utföras:

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...