Introduktion till Workflow

Workflow-modulen gör det möjligt att sätta upp Visma Nmbrs med de löneuppgifter som behöver utföras (automatiskt eller manuellt) för varje företag per period. Du kan också ange vem som får ett meddelande när en uppgift utförs. Dessutom har revisoranvändare möjlighet att se en bekväm översikt över lönehanteringsstatus för alla (eller en del) av kunderna och/eller utestående uppgifter. Dessa uppgifter kan sedan utföras enkelt och direkt på fliken Workflow.

Med de nya onlinealternativen finns det fler uppgifter relaterade till månadslönehantering som kan utföras och övervakas. Tänk till exempel på:

 • Lägg in ändringar
 • Granska ändringar
 • Önskemål om slutbehandling av löneavdelningen
 • Genomgång av lönehanteringen
 • Göra utdata tillgänglig för slutanvändaren (Dokumentvisare)
 • Att göra lönebeskedet tillgängligt för anställda
 • Skickar journalanteckningar till redovisningsprogrammet
 • Skapa löneskattedeklarationen
 • Granskning av löneskattedeklarationen
 • Skickar löneskattedeklarationen
 • Skapa pensionsexporten
 • Granskning av pensionsexporten
 • Skicka pensionsexporten

Med Workflow-modulen kan du se exakt vilka uppgifter som är schemalagda eller redan har slutförts. Alla eller några av dessa uppgifter kan utföras automatiskt.

Med denna modul tar Visma Nmbrs ett stort steg framåt för att göra löneadministrationen ännu mer effektiv.

Du kan själv bestämma hur du vill att ditt Workflow ska se ut, vilka uppgifter du vill utföra och när du ska utföra dem. Att ställa in Workflow beskrivs på vår supportsida.

Veckolön: du kan använda Arbetsflödet i kombination med veckokompensation, men detta återspeglas inte i statusöversikten för alla dina kunder på masternivå. På företagsnivå kan du se statusöversikten över workflow i lönekörningen.

Testföretag: du kan använda Workflow i kombination med ett testföretag, men detta återspeglas inte i statusöversikten för alla dina kunder på masternivå. På företagsnivå kan du se statusöversikten över arbetsflödet i lönekörningen.

Statusöversikt för alla dina kunder

1.PNG

Workflow inställningar

2.PNG

På företagsnivå, under fliken Inställningar, hittar du panelen Workflowinställningar. Här kan du välja vilka workflowinställningar du vill använda. Om du inte har några specifika inställningar för detta kan du använda ett av våra standardworkflows.

1. Alla aktiva uppgifter utförs.

2. Alla uppgifter som ska utföras automatiskt kommer att utföras av Nmbrs®. Om "utför automatiskt" inte är markerat kommer denna uppgift att schemaläggas för att utföras manuellt. Du kan också se vilken uppgift som kommer att följas av denna uppgift i den här kolumnen.

3. Med alternativet 'utför efter (dagar)' kan du se hur många dagar efter föregående uppgift som denna uppgift kommer att utföras.

4.För detta kan du välja att meddela önskad person angående en uppgift.

Om du vill ändra något i den här inställningen, klicka på namnet och ändra inställningarna.

Workflow lönekörning

3.PNG

På företagsnivå under fliken Lönekörning hittar du ovanstående översikt. Alla valda uppgifter finns i denna översikt.

1. En grön ruta innebär att denna uppgift är klar. 

2. En vit ruta betyder att denna åtgärd inte har utförts ännu. Klicka på den vita rutan för att utföra denna uppgift. Du kan göra detta direkt, så det är inte beroende av schemalagda eller automatiserade åtgärder.

3. En gul ruta betyder att det finns både genomförda och ej genomförda uppgifter i spåret (i detta fall lönekörningsspåret). Detta gör att du kan se att denna period (den nuvarande) fortfarande är aktiv. Klicka på den gula rutan för att utföra nästa uppgift manuellt. Du kan göra detta direkt, så det är inte beroende av schemalagda eller automatiserade åtgärder.

Du hittar mer information om Workflow färgerna i denna artikel:
Workflow Legend 

Uppgiftslista

4.PNG

På företagsnivå under fliken Lönekörning hittar du även workflowuppgiftslistan. Det är dessa uppgifter som fortfarande måste utföras. Klicka på uppgiften för att utföra den. Uppgiftslistan för alla dina kunder finns på fliken Workflow. Här kan du direkt utföra uppgifter för alla dina kunder.

 

Videos

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...