Steg 5 Gå live

I det här steget ser vi till att applikationen kan gå live. I steget 'Gå live' förbereds alla lönefunktioner.


Radera körningar och årstransport

Utför inte dessa steg när ombyggnad har skett! Fortsätt med Workflow inställningar.

Radera körningar

För att säkerställa att testkörningar inte påverkar senare lönehantering under det nya året kommer vi att radera körningarna.

För att ta bort körningar, gå till detaljsidan 'Lönekörning' på företagsnivå. Ta bort körningar genom att klicka på krysset efter den senaste körningen. Klicka på låsikonen för att ta bort run-låset när krysset inte är synligt.

Årstransport
För att genomföra ett årsslut måste företaget gå in i rätt status. För detta justerar vi 'Startperiod' och 'Startperiodfakturering'.

Gå till företagsnivå och klicka på inställningar. Öppna "Företagsinställningar" under kategorin "Löneinställningar". Se till att det aktiva året är "förra/pågående år". Välj den första perioden på det nya året som 'Startperiod' och 'Startperiod fakturering'. Klicka på "Spara".

Gör nu årstransporten Här hittar du en artikel med mer detaljerad information kring årsskiftet.

 

Workflowinställningar

När lönehanteringen kan utföras som förväntat och krävs, kommer det sista steget att vara automatisering och konfigurering av processen. Nmbrs® använder arbetsflödet för detta. I den här artikeln hittar du mer information om arbetsflödet och hur du konfigurerar det. Detta är inte nödvändigt för att Nmbrs® ska gå live men mycket praktiskt för framtida bearbetning av körningar.

Artikel om Nmbrs® Workflow.

Användare 

Se till att alla användare har åtkomst när applikationen går live. Det kan vara ekonomiavdelningen men även avdelningschefen. Läs i artikeln nedan allt om att ge användare åtkomst. Om du har frågor om att finjustera Nmbrs® med avseende på de interna processerna, tveka inte att kontakta Nmbrs® för att komma fram till den mest praktiska lösningen.

Allt om användare.

 

Kommunikation

Säkerställ tydlig och snabb kommunikation inom och utanför organisationen. Förbered vid behov instruktioner för dem som har berörts av Nmbrs®-implementeringen. Nedan finns en lista över punkter att tänka på.

- Förstagångsinloggning av anställda
- Förstagångsinloggning av chefer
- Överföring till ekonomiadministration eller tillgång till Nmbrs®
- Tillgång för ledningen
- (Process) integration till och från Nmbrs®
- Överföring av ändringar och periodiska registreringar

Informera befintliga och nya användare om det nya systemet via en demo eller via e-post.

Vi har förberett standardmail för anställda som loggar in på Nmbrs® för första gången. Texterna i dessa notiser kan anpassas för att passa dina behov:

Du kan också använda dig av korta videoklipp som informerar människor om möjligheterna i deras miljö.

Implementering steg

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...