Ersättningstimmar

Ersättningstimmar och flextid är tid som en anställd har arbetat utanför sitt ordinarie schema och som inte har betalats i övertid eller mer tid. Denna tid kan registreras och tas upp som ledighet. Det är även möjligt att få ersättningstimmar utbetalda.

Gäller endast anställda med schema

Ersättningstimmar och flextid kan endast registreras för anställda som är kopplade till ett schema. Arbeten tid som registreras ovanpå det definierade schemat kommer att registreras som antingen ersättningstimmar eller flextid.

Minimum och max saldo

Det är möjligt att registrera ett lägsta och maximalt antal timmar av ersättningstimmar och flextid som en anställd ska kunna bygga upp eller ta upp. Om inga aktiva inställningar görs kommer standardinställningarna att tillämpas. Dessa är:

Ersättningstimmer:

 

Min: -20

Max: +40

 

Flextid:

Min: -20

Max: +40

Screen_Shot_2019-01-22_at_10.13.12.png 

Om maxvärdet för ersättningstimmar har överskridits kommer dessa timmar automatiskt att betalas ut och kommer inte att kunna tas ut i ledighet. Överskottet ger utdata till timkod H4001 ”Betalningsersättning timmar överskott”.

Om minimivärdet för ersättningstimmar överskrids kommer det att matas ut till timkod H4003 ”Återbetalning ersättningstimmar underskott”. Beloppet motsvarar vad arbetstagaren behöver betala tillbaka till arbetsgivaren.

Om maxvärdet för flextid överskrids går dessa timmar förlorade.

Om du inte vill tillämpa några begränsningar för uppbyggnad och användning, tar du bort de förifyllda fälten och sparar dem som tomma.

 

Företagsinställningar för uppbyggnad av ersättningstimmar

I panelen ”Ledighetsinställningar” på företagsnivå kan du definiera tidsluckor för de dagar där en specifik faktor gäller för uppbyggnad av ersättningstimmar och flextid. Registrering av ersättningstimmar och flextid som överlappar dessa tidsluckor multipliceras med denna faktor.

 

Uppbyggnad av ersättningstimmar

Det går att registrera uppbyggnad av ersättningstimmar på två sätt; genom tidsregistreringen eller genom manuell inmatning av timkod.

  • Tidsregistrering

För att registrera uppbyggnad av ersättningstimmar via tidsregistreringen använder du M1020 ”Ersättningstimmaruppbyggnad (tidsregistrering)”. Detta kommer att matas ut till timkoden H9101 med samma beskrivning. Endast tidsregistrering som inte överlappar schemat kommer att resultera i uppbyggnad av ersättningstimmar eller flextid.

  • Manuell inmatning

För att registrera uppbyggnad av ersättningstimmar genom manuell inmatning använder du timkod H9108 ”Ersättningstimmar (manuell)” som utgår till lönekod L9108 med samma beskrivning.

Som anställd har du även möjlighet att ”köpa” ersättningstimmar med löneavdrag. Detta registreras med timkoden H4006 ”Köp av ersättningstimmar” och utgår till lönekoden L4006 med samma beskrivning.

 

Uppbyggnad av flextid

  • Tidsregistrering

För att registrera uppbyggnad av flextid i tidsregistreringen använder du tidsregistreringskoden M1030 ”Tidsregistreringsuppbyggnad”. Detta ger utdata till timkod H9103 och lönekod L9103 med samma beskrivning.

  • Manuell inmatning

För att registrera uppbyggnad av flextimmar manuellt sätter du in timkod H9110 ”Bygg upp ersättningstimmar manuellt” som utgår till lönekod L9110 med samma beskrivning.

Eftersom flextid endast går att kräva i ledighet och inte i betalning, går det inte att ”köpa” extra flextid med löneavdrag.

Ta upp ersättningstimmar

Intjänade ersättningstimmar kan tas upp genom att göra en tidsregistrering på M1022. Detta ger utdata till timkod H9102 ”Ta upp ersättningstimmar” som utgår till lönekod L9102 med samma beskrivning. Det är också möjligt att registrera en hel dag i ledighet genom att ta upp ersättningstimmar genom att infoga M1023 i tidsregistreringen som utgår till samma timkod och lönekod som ovan.

Uttag av ersättningstimmar kan endast ske under tid som överlappar det schema som är kopplat till den anställde. Det går inte heller att registrera upptag av ersättningstimmar på en dag som ingår i den nationella helgdagsmodellen som är kopplad till den anställdes företag.

För att manuellt registrera uttag av ersättningstimmar i ledighet använder du timkoden H9109 ”Takning av ersättningstimmar (manuellt)” och lönekod L9109 med samma beskrivning.

För att manuellt registrera upptag av ersättningstimmar i betalning använder du timkoden H4005 ”Betalningsersättningstimmar” och lönekoden med samma beskrivning.

 

Ta upp flextid

Intjänad flextid kan tas ut i ledighet i timmar genom att använda M1032 i tidsregistreringen. Detta matas ut till H9104 och lönekoden L9104. För att registrera uttag av flextid för en hel dag använder du M1033 som utgår till timkod H9104 och lönekod L9104.

Uttag av flextid kan endast ske under tid som överlappar det schema som är kopplat till den anställde. Det går inte heller att registrera utnyttjande av flextid på en dag som ingår i den nationella helgdagsmodellen som är kopplad till den anställdes företag.

Observera att intjänade flextimmar endast kan tas ut med ledighet och inte kan betalas ut. Observera också att endast de bidrag som har inkluderats i den senaste körningen kommer att inkluderas i saldo som visas. Så om det har gjorts inskrivningar i tidsregistreringen för en period som ännu inte har ingått i en körning, kommer detta inte att ingå i saldot ännu.

Registrera tidigare uppbyggnad av ersättningstimmar och flextid

Genom att konvertera från ett annat lönesystem till Nmbrs kan du behöva registrera kumulativ saldo av intjänade ersättningstimmar och flextid manuellt.

För att registrera ackumulerad saldo av intjänade ersättningstimmar använder du timkoden H9112 ”Ändra ersättningstimmar saldo” som utgår till lönekoden L9112 med samma beskrivning.

För att registrera kumulativ saldo av intjänad flextid använder du H9113 Modifiera flextid saldo som utgår till lönekoden L9113 med samma beskrivning.

Slut på serviceintervall

Potentiellt återstående saldo av ersättningstimmar kommer att betalas ut genom slutbetalningen till den anställde. Den anställdes saldo finns i lönedokumentet ”Semesteransvarslista” på företagsnivå.

Semesterået transitering

De anställdas saldo av ersättningstimmar och flextid påverkas inte av genomförandet av semesterårets transitering.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...