Helgdagsmodell

I Nmbrs är det möjligt att applicera en helgdagsmodell för ett företag. Detta innebär att de datum som har definierats i helgdagsmodellen och infaller under de dagar som den anställde är schemalagd hanteras som en helgdag. Skulle den anställde förfråga ledighet under någon av de dagar som är inkluderade i helgdagsmodellen, kommer detta inte resultera i avdrag av semesterdagar från den anställdes semestersaldo.  

Till exempel: Den 1 januari är definierad som en helgdag i den helgdagsmodell som är applicerad på företaget. Om en anställd ansöker om ledighet från 1 till 3 januari kommer detta endast resultera i två dagars avdrag från semestersaldot. 

 

Lägg till helgdagsmodell för företag

 

Frånvaroinställningar

Under 'Frånvaroinställningar' på företagsnivå, har du möjligheten att lägga till den helgdagsmodell som du önskar gälla för företaget. 

I Nmbrs finns en redan definerad standardmodell, denna kallas 'Allmänna helgdagar'. Så snart denna applicerats på ett företag, hittar du dagarna rödmarkerade i kalendern. För att få mer information om vilka dagar som ingår i standardmodellen, går du till detaljsidan för modulen frånvaroinställningar genom att klicka på 'Mer'. 

Screenshot_2021-01-14_at_11.45.06.png

 

  1. Klicka på 'Ändra' för att välja en annan modell.
  2. Översikt över de helgdagar som är applicerade för företaget.

 

Skapa egen helgdagsmodell

 

Min helgdagsmodell

Om du vill lägga till eller ta bort datum som definierats som helgdagar har du möjlighet att lägga upp en egen helgdagsmodell. För att göra detta går du till Masternivåns 'Inställningar', välj sedan 'Helgdagsmodell' under modulen 'HRM-inställningar'.

mceclip0.png

För att skapa en ny helgdagsmodell väljer du fliken 'Helgdagsmodeller' och sedan '+Ny modell'. Vänligen fyll i för vilket år modellen är aktuell samt fyll i en beskrivning av modellen. Klicka sedan på 'Spara'.

mceclip3.png

Gå sedan tillbaka till fliken 'Helgdagar' och välj modellen du precis skapat i drop-down menyn.

mceclip6.png

 

För att lägga till de datum som ska gälla i helgdagsmodellen klickar du på '+Ny helgdag'. Välj rätt datum i kalendervisaren och lägg till en beskrivning för helgdagen. Slutför genom att klicka på 'Spara'.

mceclip7.png


Efter att du lagt till alla datum du vill ska gälla som helgdag går du till modulen 'Frånvaroinställningar' på företagsnivå och väljer den nya helgdagmodellen i drop-down menyn. I tidregistreringen kommer nu dessa dagar att rödmarkeras för de anställda inom det företag som helgdagsmodellen applicerats på.

mceclip9.png 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...