Förskottssemester

I Nmbrs är det möjligt att tilldela de anställda förskottssemester. Genom att ge dina anställda möjligheten att ta ut förskottssemester, görs inget avdrag på månadslönen när en anställd vill ta ut semester trots att inga intjänade semesterdagar ännu finns att tillgå. Istället uppstår en skuld till arbetsgivaren.

Frånvaroinställningar på företagsnivå

Inställningar för förskottssemester börjar i frånvaroinställningarna. Gå först till inställningar på företagsnivå, se modulen 'Frånvaroinställningar' och lokalisera 'Sammanfallande intjänande- och semesterår', detta måste vara inställt på 'Nej'. 

Här är det även bra att uppmärksamma vilken typ av 'Semesterår' som är inställt för företaget. A
ntalet förskottssemesterdagar du vill att den anställde ska ha rätt till kan vara beroende av den aktuella perioden och hur många månader som är kvar till semesterårsskiftet. Vid semesterårsskiftet nollställs nämligen förskottssemesterdagarna för de anställda. 

mceclip7.png

Definiera antalet förskottssemesterdagar för en anställd

Hur många förskottssemesterdagar som den anställde ska ha rätt till kan du definiera genom att använda lönearten L3604 (Förskottssemesterdagar) på anställdnivå. 

mceclip0.png

Genom att lägga till dessa dagar som en temporär löneart kommer dagarna att appliceras för hela det aktuella semesteråret. Kom ihåg att detta nollställs vid semesterårsskiftet och måste därför ställas in på nytt i det nya semesteråret.

Översikt över semesterlöneskuld

För att få en överblick av den utgående semesterlöneskulden för de anställda går du till "Lönekörning" och sedan "Lönedokument", på företagsnivå. 

mceclip1.png

Genom att klicka på 'Semesterlöneskuld' får du en överblick över semesterskulden för respektive anställd. 

mceclip2.png

Manuell inmatning av förskottssemesterskuld

För att lägga till en redan existerande förskottssemesterskuld på en anställd, vid till exempel implementering av ett nytt företag i Nmbrs, kan det göras genom att använda löneart L3625 (Förskottssemester ack).

mceclip6.png

Detta kommer då även redovisas i 'Lönedokumenten' och översikten för 'Semesterlöneskuld', även om ingen semester har registerats i Nmbrs. 

mceclip5.png

Förskottssemester efter 5 år

Om en anställd har arbetat i mer än 5 år försvinner automatiskt förskottssemesterskulden.

 

I vilken ordning väljer Nmbrs semesterdagar?

  1. Intjänade semesterdagar
  2. Sparade semesterdagar
  3. Förskottssemester
  4. Obetalda semesterdagar

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...