Semesterårsskifte

För att förbereda dina koncerner och företag för semesterårsskiftet kan du köra Nmbrs semesterårsskiftesguide. Den här guiden beräknar och uppdaterar de anställdas semestersaldo för det nya semesteråret.

Komma igång

För att komma igång med semesterårsskiftet går du till masternivå, trycker på "Actions" och väljer "Semesterårsskifte" i menyn.

Screen_Shot_2019-01-18_at_13.14.12.png

Steg 1 - Välj företag

Välj för vilken koncern du vill genomföra semesterårsskiftet, klicka på "Visa rapporter" och kryssa i rutorna för de företag du vill inkludera i semesterårsskiftesguiden.

Företag som är markerade med grått kan inte ingå i semesterårsskiftet. Genom att hålla muspekaren över informationsikonen till höger hittar du information om varför företagen inte kan inkluderas.

Screen_Shot_2019-01-18_at_13.19.40.png

Steg 2 - Kontroll

Detta steg är endast för att ge dig en överblick över den förväntade, sista semestern. Semesterårsskiftet har ännu inte avslutats och du kan fortfarande avboka och gå tillbaka för att göra korrigeringar om översikten inte stämmer överens med vad du förväntar dig. Om översikten överensstämmer med de förväntade värdena kan du fortsätta och slutföra guiden för att trycka på "Årsskifte" i det nedre högra hörnet.

Screen_Shot_2019-01-18_at_13.23.26.png

Steg 3  – Rapportera

Det här steget syftar enbart till att ge dig en rapport över de sista semestersaldos för det nya semesteråret.

Screen_Shot_2019-01-18_at_13.25.18.png 

Semester och löne-inställningar

Det finns fyra olika scenarier beroende på vilka semester- och löneinställningar du har ansökt om för det företag som du ska genomföra semesterårsskiftet för.

Om företaget har inställningsbetalningen i förskott, gäller följande två scenarier:

  • Om semesteråret börjar i januari (kalenderår) kan semesterårsövergången verkställas när företaget har period 2 som aktuell period.
  • Om semesteråret börjar i april kan semesterårsövergången verkställas när företaget har period 5 som aktuell period.

 

Om företaget inte har den inställda betalningen i förskott, gäller följande två scenarier:

  • Om semesteråret börjar i januari (kalenderår) kan semesterårsövergången verkställas när företaget har period 1 som aktuell period.
  • Om semesteråret börjar i april kan semesterårsövergången verkställas när företaget har period 4 som aktuell period.

Semesterårsskiftesguiden låter dig endast skifta företag som befinner sig i rätt period för övergången.

 

Vad gör semesterårsskiftetguiden?

Under semesterårets första period är den anställdes semestersaldo 0. Semesterårsskiftetguiden beräknar hur många berättigade och sparade dagar den anställde ska ha från och med det nya semesteråret och sätter in dessa värden på lönekoder under den första perioden av semesteråret. 

Berättigade dagar:
- Om den anställde först måste tjäna in semester innan han får rätt till semesterdagar (berättigad vid startår = falskt), så infogas heltidsintjänade dagar föregående semesterår på L3605 berättigade semesterdagar.
- Om den anställde får ett uppskattat antal berättigade dagar i början av året (berättigade vid startår = sant), så infogas heltidsantalet dagar från inställningarna för semestermodellen på L3605 berättigade helgdagar.

Överblivna dagar år 1:
- Om den anställde först måste tjäna in semester innan han får rättsdagar (berättigad vid startår = falskt), så infogas de heltidsberättigade dagarna för föregående semesterår på L3631 restsemester år 1.
- Om den anställde får ett uppskattat antal berättigade dagar i början av året (berättigad vid startår = sant), och om den anställde tjänat fler dagar än han tog, så infogas restdagarna på heltid på L3631 restsemester år 1. Om den anställde tog fler dagar än han tjänade, så dras dessa dagar från hans andra saldorester. Om han tog ut fler dagar än han tjänade och hade rester från tidigare år, så sätts de dagar som han tog ut för många negativt på H3551 semesterersättning och H3561 semesterersättning.

Endast berättigade dagar över minimiantalet dagar som definierats i ledighetsmodellen kan sparas till restdagar år 1. Eventuella dagar under minimibeloppet betalas ut på H3551 semesterersättning och H3561 semesterersättning

Återstående dagar år 2 - 5:
Dagar som är över från sparat år 1 läggs in på L3632 resthelger år 2. Överblivna dagar från år 2 infogas på L3633 restdagar år 3. Överblivna dagar från år 3 infogas på L3634 restsemester år 4. Överblivna dagar från år 4 är inlagda på L3635 restsemester år 5. Överblivna dagar från år 5 går förlorade.

Felmeddelande


Om det finns anställda utan anställningsdatum i panelen "Anställning" på anställdsnivå kommer det inte att vara möjligt att skapa en semesterresa.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...