3. Introduktion HR-funktioner

Detta är en introduktion för att lära känna HR-funktionaliteterna hos Nmbrs®. Minst ett företag och associerad anställd krävs för denna handledning.
Följ 1. Introduktion Företag och anställda  för att skapa ett företag och anställda.

Om du är säker på att du vill börja använda Nmbrs® kan du följa uppstartsprogrammet igenom
denna artikel.

HR-funktionaliteterna är omfattande, därför täcker vi inte alla i den här artikeln. Vi kommer att gå in på ledighets- och frånvaroregistrering samt HR-signaler.

 

Ledighet

I Ledighets-inställningarna på Master-nivå kan du ställa in ledighetsmodellen. Denna modell är inställd med alla ledighetsdetaljer och kan i efterhand kopplas till företaget där du behöver dessa inställningar.

Masternivå ‘Ledighetsmodell’

 Leave_model_1.png 

 1. Gå till fliken inställningar
2. Välj sedan ledighetsmodell

Ledighetsmodell

1. Gå till fliken ledighetsmodell

Leave_Model_2.png

2. Klicka på "+ ny ledighetsmodell"
3. Fyll i namnet på din ledighetsmodell

Leave_Model_3.png

 

4. Gå till fliken ledighetsinställningar
5. Välj din skapade ledighetsmodell
6. Klicka på redigera
7. Fyll i de Ledighetsinställningar som gäller för ditt företag och klicka på Spara

Leave_Model_4.pngLeave_Model_5.png


Nu har du ställt in dina ledighetsinställningar.

Leave_model_7_.png

 

Lägg till ledighetsmodell till ditt arbetsavtal

Lägg till denna skapade ledighetsmodellen till ditt arbetsavtal

Leave_model_8.png


Lägg till inställningar för ditt företag.

Se till att du lägger till arbetsavtalet (inklusive ledighetsmodellen) till ditt företag.

1. Gå till fliken Utforskaren
2. Klicka på ditt företag
3. Gå till fliken löneinställningar
4. Gå till panelen arbetsavtal
5. Klicka på Redigera och välj ditt eget arbetsavtal och sedan Spara

Leave_model_9.png

Det är möjligt att justera inställningarna på företags- och medarbetaresnivå. Ett exempel är att du följer ett arbetsavtal och har skapat en ledighetsmodell med standard på 25 semesterdagar per år. Ett företag har samma arbetsavtal men 30 dagars semesterdagar, du kan anpassa detta för det specifika företaget på företagsnivå.

Frånvaro

Frånvaro ordnas genom din tidsregistreringsmodul. För att aktivera din tidsregistrering och möjliggöra för dina chefer och medarbetare att ställa in frånvaron behöver du lägga till en tidsregistreringsmodell. På så sätt kan medarbetarna och cheferna välja rätt koder, det vill säga "Sjukdom".

Ställ in en anställd tidsregistreringsmodell

1. Gå till fliken inställningar
2. Välj tidsregistreringsmodell
3. Gå till fliken tidsregistreringsmodell
4. Klicka på ' + Ny tidsregistreringsmodell' och skapa en ny tidsregistreringsmodell för anställda

 

absence_1.png

5. Gå till fliken Tidsregistreringstyper
6. Klicka på pennan med "Tidsregistreringstyper"
7. Lägg till de koder som du vill att de anställda ska kunna välja, se till att du väljer de Sjukkoder du behöver och spara


absence_2.png


Lägg till tidsregistrering i inställningarna för mutationsformulär

1. Gå till fliken Utforskare
2. Välj ditt företag
3. Gå till fliken HR inställningar
4. Klicka mer på instrumentpanelen Inställningar för mutationsformulär


absence_3.png

5. Klicka på tidsregistreringsmodellen
6. Välj din tidsregistreringsmodell för anställda


absence_4.png

 absence_5.png

För att läsa hur dina medarbetare och chefer kan rapportera tidsregistreringen kan du kolla in den här artikeln Tidsregistrering.

 

HR Signaler

Du kan konfigurera HR-aviseringsinställningarna på huvudnivå. För mer information om hur du konfigurerar själva aviseringarna, klicka här.
Här kan du ange vem som ska få en viss HR-avisering.

hr_signals.png

Skicka aviseringar till en huvudkontakt: Du hittar detta under information på koncernnivå. "Kontaktperson": om det finns mer än en får alla aviseringen.

Skicka aviseringar till en företagskontakt:
Du hittar detta under allmänt på företagsnivå. "Kontaktperson": om det finns mer än en får alla aviseringen.

Skicka aviseringar till chefens avdelning: Du hittar detta under anställningsavtalet för medarbetaren. "Avdelning": en chef ska vara knuten till avdelningen. Klicka här för mer information om avdelningar och chefer.

Skicka meddelanden till en anställd chef: Du hittar detta under den anställdes anställningsavtal. "Chef".

Skicka aviseringar till en anställd: Aviseringen går till den berörda anställde. Inga ytterligare uppgifter behöver matas in för detta.

Skicka meddelanden till frånvarohandläggaren: Detta finns under Frånvaro på koncernnivå. "Frånvarofallshanterare": om det finns fler än en får alla aviseringen.
Meddelandena kan variera från "slutet på ett kontrakt" till ett "25-årsjubileum".

 

HR Åtgärdspunkter

Nmbrs® har ett mycket brett utbud av signaler, dessa kan även komma från inställda åtgärdspunkter. Det är lämpligt att sätta upp åtgärdspunkter och signaler innan du tar Nmbrs® i bruk så att du inte missar något vad gäller ledighet, frånvaro, födelsedagar, kontrakt etc.

Att lägga till en åtgärdspunkt

Vi visar nu hur du kan lägga till en åtgärdspunkt till en anställd.

1. Välj en anställd
2. Klicka på Mer i panelen Personlig info

action_points_1.png

3. Klicka på lägg till åtgärdspunkter

action_points_2.png


Typ

Välj typ av åtgärdspunkt. När typen du behöver inte finns i listan klickar du på plustecknet för att lägga till en annan typ.

 action_points_3.png

Om du har klickat på plusset för att lägga till en annan typ, kan du lägga till ytterligare ett värde. Värdet är beskrivningen av den typ av åtgärdspunkt du vill lägga till.

action_points_4.png

Nu kan du lägga till den nya typen och fylla i de återstående fälten för åtgärdspunkten; datum och beskrivning. När du har fyllt i alla fält kan du klicka på Spara.

action_pints_5.png

Nu har din åtgärdspunkt lagts till.

Uppföljningssteg

Nu har du slutfört introduktionsartiklarna. Om du vill börja med Nmbrs hjälper vår försäljningsavdelning dig gärna med uppföljningsstegen för att komma igång. Om du vill gå djupare in i HR-inställningarna kan du kolla in artikeln om HR Workflows.

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...