Börja med Nmbrs under året

Det är möjligt att börja använda Nmbrs under innevarande kalenderår. För den löneadministration som redan behandlats i annan ansökan innevarande kalenderår ska lönebeskeden och löneskattedeklarationerna rekonstrueras per period i Nmbrs.

Ombyggnad är avgörande för en korrekt löneadministration. Kumulativen ska beräknas korrekt, detta är endast möjligt om arbetstagaren har behandlats från den första perioden på året som en anställd var anställd.

Om felaktiga remsor har tagits fram och/eller felaktiga lönedeklarationer har skickats under de perioder som ska byggas om ska även detta byggas om felaktigt. Ombyggda löneskattedeklarationer lämnas inte, utan markeras som "skickat". Från det att du faktiskt börjar behandla din lönelista och skicka in löneskattedeklarationer via Nmbrs kan du göra en rättelse i Nmbrs till tidigare perioder med hjälp av en korrigeringskörning. Denna rättelse ingår sedan i nästa lönedeklaration som du faktiskt lämnar in.

Observera: slutför alltid hela löneprocessen inklusive skapandet av löneskattedeklarationen under en viss period, innan du går vidare till nästa period. Om du gör flera körningar inklusive rättelsekörningen innan du skapar lönedeklarationerna kommer rättelserna att behandlas i den initiala lönedeklarationen.

Import

Vid implementering och inmatning av företagsdata, ställ in startperioden till den period under vilken du vill börja bygga om. Detta kan göras i importbladet under "startår" och "startperiod" eller vid manuellt skapande av företaget. Du kan ställa in detta i översikten "Företagsinställningar".

Importera sedan företagen och de anställda, eller skapa dem manuellt för ett litet antal.

Det är också användbart att aktivera inställningen "testföretag" på de företag som ska rekonstrueras.

Fakturering

Med alternativet "Start av faktureringsperiod" kan du ange från vilken period faktureringen ska börja. Från den angivna startperioden är det också endast möjligt att faktiskt skicka lönedeklarationen till skattemyndigheten. Innan denna period börjar har du bara alternativet "Markera som skickat".

Ombyggnad

Se till att du har alla lönebesked (inklusive anställda som står ur tjänst men har fått betalt under detta kalenderår) och alla lönedeklarationer. Bygg per period och kontrollera produktionen per anställd.

Du kan rekonstruera löneskattedeklarationerna så snart resultatet av lönekörningen är korrekt. I panelen "Löneskattedeklaration" skapar du lönedeklarationer per period och kontrollerar per period om värdena på löneskattedeklarationerna är lika med värdena på de redan inlämnade löneskattedeklarationerna.

Lämna aldrig in den löneskattedeklaration som du har återskapat till skattemyndigheten en andra gång utan markera den som skickad. För att göra detta klickar du på kuvertet och väljer alternativet "Markera som skickat". Klicka sedan på knappen "Skicka".

Du markerar alla löneskattedeklarationer som skickade tills löneskattedeklarationen faktiskt är inlämnad. Då måste du välja alternativet "Skicka till skattemyndigheten".

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...