Tjänstledighet

I Nmbrs kan du registrera löneavdrag för en anställd som är tjänstledig, det gör du i tidregistreringen. Hur avdraget beräknas beror på ledighetsperioden. I den här artikeln går vi igenom de olika typerna av avdrag och hur detta läggs in i tidregistreringen. För mer information om hur du lägger till tidregistreringskoder eller hanterar tidregistreringen, läs mer här. 

Avdrag del av arbetsdag

När ett avdrag görs för del av dag beräknas frånvaron per timme. Beräkningen för detta beror på sysselsättningsgraden. Du lägger enklast in frånvaro för del av dag i tidregistreringen via veckovyn för den anställde.

Beräkningen för del av dag*: Månadslön / 175 = Frånvaroavdrag per timme (Heltidsanställd).
*Beräkningen kan variera i system kollektivavtal eller om det justerats i timmodell.

mceclip3.png

 

Avdrag arbetsdag

Om ledighetsperioden omfattar högst 5 arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag. Dagarna som läggs in i tidregistreringen behöver inte vara sammanhängande för att ge detta utfall på lönespecifikationen.

Beräkningen för ledighetsperiod dag 1-5 är*: Månadslönen / 21 = avdrag per arbetsdag (5-dagarsvecka).
*Beräkningen kan variera i system kollektivavtal eller om det justerats i timmodell.

mceclip0.png

 

Avdrag kalenderdag

Om ledighetsperioden omfattar fler än 5 arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden, kalenderdagar inkluderar även helgdagar. 

Beräkningen för ledighetsperiod dag 6 - är: Månadslönen x 12 / 365 = avdrag per kalenderdag.
*Beräkningen kan variera i system kollektivavtal eller om det justerats i timmodell.

mceclip0.png

 

Avdrag hel månad

Om en anställd ska vara tjänstledig en hel månad bör hela månaden registreras i tidregistreringen, inklusive helgerna. Det ger ett utfall på den interaktiva lönespecifikationen där avdraget motsvarar hela månadslönen.  mceclip1.png

 

Hantering i tidregisteringen

När du registrerar tjänstledighet i tidregistreringen är de viktigt att dagarna registreras sammanhängande, om ledighetsperioden omfattar mer än 5 dagar.

Observera: Om dagarna registreras separat eller det görs uppehåll på till exempel helger, börjar ledighetsperioden om från början. 

mceclip2.png

Exempel på sammanhängande tidregistrering där helgen inkluderats. 

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...